Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας, επέβαλε το πρόστιμο των €561.000.000 στην Microsoft, για παραβίαση των δεσμεύσεων της να δώσει στους χρήστες την επιλογή και άλλων προγραμμάτων πλοήγησης, εκτός του Internet Explorer.
Η εταιρεία είχε δεσμευτεί το 2009 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού , ο,τι θα προσφέρει στους χρήστες αυτή την επιλογή, κάτι το οποίο δεν έγινε.
Μάλιστα όταν έβγαλε το Service Pack 1 για Windows 7, σε ορισμένους χρήστες η οθόνη επιλογής προγράμματος πλοήγησης είχε εξαφανιστεί!!
Το πρόστιμο αυτό ανέρχεται στο 1 τοις εκατό των εσόδων της εταιρείας για το 2012.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	internet-explorer-logo.jpg 
Προβολές: 41 
Μέγεθος: 12,1 KB 
ID: 1502

Την τελευταία δεκαετία το συνολικό ποσό από τα πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί (μαζί με τα €899 εκατομμύρια για την άρνηση της στο να μοιραστεί δεδομένα με τους ανταγωνιστές της) ανέρχονται σε €2,24 δις.

2004: €497.000.000 για κατάχρηση της ηγετικής της θέσης ως ο μεγαλύτερος προμηθευτείς λογισμικού Desktop, εμποδίζοντας ανταγωνιστές για server και των μέσων ενημέρωσης προγραμμάτων.
2006: €280.500.000
2008 :€899.000.000
Αυτά τα δύο πρόστιμα της επιβλήθηκαν γιατί αρνήθηκε να ανταλλάξει πληροφορίες διαλειτουργικότητας με τους ανταγωνιστές της.

Το Redmond έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για το τεχνικό σφάλμα που προκάλεσε το πρόβλημα αυτό και ζητούμε συγνώμη.
Δώσαμε στην Επιτροπή την ειλικρινή εκτίμηση της κατάστασης και έχουμε λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης του λογισμικού μας και άλλες διαδικασίες, για την αποφυγή αυτού του λάθους ή παρόμοιου στο μέλλον."


Η Microsoft επίσης δήλωσε, ο,τι δεν θα ασκήσει έφεση.
Veyron