Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό και μεθόδους
και γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική υποστήριξη στο έργο τους.
Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τις προδιαγραφές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.png 
Προβολές: 19 
Μέγεθος: 52,0 KB 
ID: 1369

Διάρκεια από 1η Μαρτίου 2013 έως 16η Ιουνίου 2013: 125 ώρες (16 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται δια ζώσης
ή on-line κυρίως Σαββατοκύριακα και 109 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασίας).

Σε ποιους απευθύνεται:
-Ενεργούς Δασκάλους
-Αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνοι του Προγράμματος
Οι τρεις υπεύθυνοι (Σοφία Καλογρίδη, Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα) είναι καθηγητές του ΕΑΠ, καταξιωμένοι
και με διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων. Σε κάθε Τμήμα Μάθησης βασική
υπεύθυνη είναι είτε η Σοφία Καλογρίδη είτε η Γεωργία Μέγα. Ο Αλέξης Κόκκος είναι σε όλα τα Τμήματα
Επιστημονικός Συντονιστής και υπεύθυνος για την Ενότητα «Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο».

Στόχοι
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να αναπτυχθούν οι γνώσεις και ικανότητες των δασκάλων που σχετίζονται με:
α) τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας,
β) τη διεξαγωγή της διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές,
γ) την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη,
δ) τη χρήση καινοτομικών πρακτικών, όπως είναι η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη
και η ανάπτυξη των οριζοντίων (βασικών) ικανοτήτων των μαθητών.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μεθόδους και πρακτικές από το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα μπορούν αφενός να αντλούν και αναπροσαρμόζουν ιδέες χρήσιμες
για το εκπαιδευτικό τους έργο, αφετέρου να δραστηριοποιούνται, εάν επιθυμούν, και σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων
(Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, ΚΕΚ, φορείς αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, ΜΚΟ, κ.ο.κ.).
Εξάλλου, η Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος προσφέρει μόρια στους σχετικούς διαγωνισμούς
για την αξιοποίηση εκπαιδευτών (βλ. λ.χ. την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων).

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και καταβολής διδάκτρων: 26/02/13
Έναρξη Παρακολούθησης: 01/03/13
Ολοκλήρωση παρακολούθησης: 15/06/13

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:
τηλεφωνικά (ώρες επικοινωνίας 15:30-18:00) με την κ. Λ. Καλδάνη στο 210-7257214 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lkaldani@eap.gr
Δείτε την ανακοίνωση:
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Κατεβάστε την αίτηση:
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή