Διευθύνσεις:

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	telephone.jpg 
Προβολές: 29 
Μέγεθος: 10,2 KB 
ID: 2946


•ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
http://www.olp.gr/el/contact-general-info

•ΔΙΟΙΚΗΣΗ
http://www.olp.gr/el/contact-administration

•Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΣΕΜΠΟ)
http://www.olp.gr/el/contact-sempo

•Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
http://www.olp.gr/el/contact-administration-department

•Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
http://www.olp.gr/el/contact-inspection

•Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
http://www.olp.gr/el/contact-legal-services

•Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
http://www.olp.gr/el/contact-department-of-ferrys-service

•Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
http://www.olp.gr/el/contact-traffic-cars-general-cargo

•Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
http://www.olp.gr/el/contact-passenger-services

•Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
http://www.olp.gr/el/contact-department-of-economics

•Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
http://www.olp.gr/el/contact-hrm

•Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
http://www.olp.gr/el/contact-procurement

•Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
http://www.olp.gr/el/contact-department-of-projects

•Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
http://www.olp.gr/el/contact-technical-services

•Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΤ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
http://www.olp.gr/el/contact-planning-coordination

•Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
http://www.olp.gr/el/contact-it

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
http://www.olp.gr/el/contact-internal-audit

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ.ΛΙΜΕΝ.ΕΓΚΑΤ.
http://www.olp.gr/el/contact-port-facility-security-service

•ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
http://www.olp.gr/el/contact-health-safety