Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ελληνική οικονομία χρειάζεται οργανωμένα και ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχήματα που θα αντλούν πόρους για το Ελληνικό Δημόσιο, θα προάγουν την επιχειρηματικότητα, θα ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και θα ανταποδίδουν ποιότητα υπηρεσιών στους πολίτες.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	logo_bg_el.jpg 
Προβολές: 45 
Μέγεθος: 11,0 KB 
ID: 1250

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών αποτελεί μια Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου, όπου η νομική του μορφή ανάγεται σε ΔΕΚΟ. Αποστολή της εταιρείας είναι:

α) Η διαχείριση και μίσθωση (real estate) γης και εγκαταστάσεων για εμπορία, διακίνηση, τυποποίηση φρούτων, λαχανικών και κρεάτων,

β) Η μίσθωση χώρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, κυλικείο).

Σήμερα ο Ο.Κ.Α.Α. διαχειρίζεται έκταση περίπου 263 στρέμματα, παρέχοντας καταστήματα σε 550 εμπορικές επιχειρήσεις φρούτων και λαχανικών και σε 25 εμπορικές επιχειρήσεις κρέατος, οι οποίες απασχολούν περίπου 4000 εργαζόμενους. Ο μικτός κύκλος εργασιών του Οργανισμού το οικονομικό έτος 2010 άγγιξε τα 7.000.000 ΕΥΡΩ.

Σκοπός του Ο.Κ.Α.Α. είναι:

να διατηρήσει μια ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά τροφίμων, αποτελώντας ένα σύγχρονο Marketplace που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους συναλλασσόμενους,
να διατηρήσει και να επεκτείνει τις εμπορικές μισθώσεις,
να υιοθετήσει τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα και
να δημιουργήσει προηγμένες εγκαταστάσεις εμπορίας και μεταποίησης


http://www.okaa.gr/