και πάγωμα αυτής (Frozen Spooler)

Σχεδόν σε όλους μας έχει τύχει να πατήσουμε εκτύπωση ξανά και ξανά και να μην ξεκινάει η εκτύπωση.
Κάθε φορά όμως που πατάμε για εκτύπωση για το ίδιο έγγραφο ή και για κάποιο άλλο αυτά τοποθετούνται σε κατάσταση "ουρά εκτύπωσης" με αποτέλεσμα για διάφορους λόγους
να μη ξεκινάει ποτέ η εκτύπωση. Είτε επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή σας ή τον υπολογιστή σας η ουρά θα παραμήνει εκεί με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	spooler1.jpg 
Προβολές: 64 
Μέγεθος: 36,0 KB 
ID: 1165


Οι αιτίες πολλές, η λύση μία.
Λύση:
Ο εκτυπωτής σας να είναι αναμμένος.
Κάτω δεξιά στην μπάρα του λειτουργικού σας (Tray) πατήστε 2 φορές κλικ επάνω στο εικονίδιο του εκτυπωτή, θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	spooler2.jpg 
Προβολές: 65 
Μέγεθος: 41,9 KB 
ID: 1167


Επισκιάστε όλα τα έγγραφα που θέλετε να ακυρώσετε και κάντε δεξί κλικ επάνω τους, επιλέξτε την εντολή "Ακυρο"
Σβήστε τον εκτυπωτή σας και ανάψτε τον πάλι, περιμένετε λίγο και θα δείτε ότι ακυρώθηκαν όλες οι εκτυπώσεις που είχατε δώσει.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	spooler3.jpg 
Προβολές: 64 
Μέγεθος: 25,8 KB 
ID: 1168


Υπάρχει και η περίπτωση να έχει παγώσει η ουρά εκτύπωσης (Frozen Spooler).
Τρόπος διόρθωσης:
Ενώ ο εκτυπωτής σας να είναι αναμμένος.
Από τη Έναρξη πατήστε "Πίνακας Ελέγχου" και πατήστε την επιλογή "Εργαλεία Διαχείρισης" θα δείτε την συντόμευση "Υπηρεσίες" πατήστε το να μπείτε σε αυτό το περιβάλλον.

Προς τα κάτω βρείτε εκεί που λέει "Ουρά εκτύπωσης"

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	spooler4.jpg 
Προβολές: 67 
Μέγεθος: 75,6 KB 
ID: 1170


κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το "Διακοπή"

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	spooler5.jpg 
Προβολές: 68 
Μέγεθος: 75,6 KB 
ID: 1171


αμέσως μετά και πάλι δεξί κλικ επάνω στην "Ουρά εκτύπωσης" και επιλέξτε τώρα "Εκκίνηση"

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	spooler6.jpg 
Προβολές: 66 
Μέγεθος: 71,2 KB 
ID: 1172


Κλείστε όλα τα παράθυρα και περιμένεται να ξεκινήση η εκτύπωση, εαν δεν.... κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, αν και πάλι δεν ξεκινάει τότε ακυρώνετε όλες τις
εκτυπώσεις με το τρόπο που αναφέρω πίο πάνω.


Καλή επιτυχία