Εκτός από την αυτόματη δημιουργία των σημείων επαναφοράς, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο επαναφοράς μόνοι μας.

1. Στο εικονίδιο του Υπολογιστή (Computer) στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) πατάμε δεξί κλικ ή
πάμε Έναρξη (Start Menu) και επιλέγουμε Ιδιότητες (Properties).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	dimsimepanaf.jpg 
Προβολές: 4 
Μέγεθος: 22,1 KB 
ID: 8116

2. Επιλέγουμε Προστασία Συστήματος (System Protection).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	dimsimepanaf1.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 62,1 KB 
ID: 8117

3. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα Προστασία Συστήματος (System Protection) και πατάμε το κουμπί Δημιουργία (Create).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	dimsimepanaf2.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 62,5 KB 
ID: 8118

4. Πληκτρολογούμε ένα όνομα για το σημείο επαναφοράς και πατάμε Δημιουργία (Create).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	dimsimepanaf3.jpg 
Προβολές: 4 
Μέγεθος: 22,4 KB 
ID: 8119

5. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	dimsimepanaf4.jpg 
Προβολές: 4 
Μέγεθος: 8,0 KB 
ID: 8120

6. Μόλις ολοκληρωθεί πατάμε Κλείσιμο (Close).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	dimsimepanaf5.jpg 
Προβολές: 4 
Μέγεθος: 12,0 KB 
ID: 8121

Είμαστε έτοιμοι!