Το Κέντρο Ενεργειών (Action Center) μας ειδοποιεί για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, όταν έχουμε επιλέξει τη
χειρωνακτική εγκατάσταση τους ή την απενεργοποίηση του Windows Update.

Απενεργοποιήστε τις «ενοχλητικές» ειδοποιήσεις.

1. Πάμε Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) στην κατηγορία Σύστημα και Ασφάλεια (System and Security) πατάμε Κέντρο Ενεργειών (Action Center).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenwinup.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 73,0 KB 
ID: 8056


2. Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων Κέντρου Ενεργειών (Change Action Center settings).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenwinup1.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 59,8 KB 
ID: 8057


3. Στα Μηνύματα ασφαλείας (Security messages) ξετσεκάρουμε την επιλογή Windows Update. Πατάμε ΟΚ.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenwinup2.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 54,5 KB 
ID: 8058


Αυτό μπορεί να γίνει και πηγαίνοντας στο Κέντρο Ενεργειών στην κατηγορία Ασφάλεια (Security).
Πατάμε την επιλογή Απενεργοποίηση μηνυμάτων για Windows Update (Turn off messages about Windows Update).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenwinup3.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 73,4 KB 
ID: 8059

Είμαστε έτοιμοι!