Στα Windows 7:

1. Πατήστε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Υπολογιστή (Computer) στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) ή
στο μενού Έναρξη (Start Menu) και πατήστε Ιδιότητες (Properties).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenepanaforas.jpg 
Προβολές: 2 
Μέγεθος: 24,6 KB 
ID: 8051


2. Πατήστε Προστασία Συστήματος (System Protection).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenepanaforas1.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 34,8 KB 
ID: 8052


3. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε τον δίσκο που θέλετε να απενεργοποιήσετε την
Επαναφορά Συστήματος και πατήστε Ρύθμιση παραμέτρων (Configure).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenepanaforas2.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 62,8 KB 
ID: 8053


4. Τσεκάρετε Απενεργοποίηση προστασίας συστήματος (Turn off system protection) και πατήστε Εφαρμογή (Apply).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenepanaforas3.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 55,4 KB 
ID: 8054


5.
Στο προειδοποιητικό μήνυμα που θα εμφανιστεί πατήστε Ναι (Yes).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	apenepanaforas4.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 53,3 KB 
ID: 8055

Και είστε έτοιμοι!