Αμερικανός καθηγήτης: Θεραπεύσαμε 36 τυφλούς με αυτόλογη μεταμόσχευση
επιθηλιακών κυττάρων. (χειροκρότημα)

Γερμανός καθηγητής: Θεραπεύσαμε 112 τυφλούς με χρήση βλαστοκυττάρων
(όρθιο χειροκρότημα).

Ελλην καθηγητής: Θεραπεύσαμε 36.000 τυφλούς με απογραφή. (Πρώτο βραβείο).