Προγραμμα μαζικης μετονομασιας φακελων

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	bulk.gif 
Προβολές: 17 
Μέγεθος: 44,1 KB 
ID: 4010

Εισαγωγή
Είναι ένα δωρεάν λογισμικό μετονομασίας αρχείων για τα Windows. Το πρόγραμμα Μαζικής Μετονομασίας σας επιτρέπει να μετονομάσετε εύκολα αρχεία και ολόκληρους φακέλους με βάση εξαιρετικά ευέλικτα κριτήρια.
Προσθήκη γραμματοσήμων, ημερομηνίας / ώρας, αντικαταστήστε αριθμούς, εισάγετε κείμενο, μετατρέψτε την περίπτωση, προσθέστε auto-αριθμούς, φάκελους της διαδικασίας και υπο-φακέλους .... και πάρα πολύ περισσότερο!

Χαρακτηριστικά
It has evolved through a series of user-requests, one-off requirements, and general enhancements.

Some of the features provided by Bulk Rename Utility include:
- Rename files, folders or both
- Remove, add or change text in the file names
- Perform text substitution
- Change the case of file names
- Remove characters or words
- Remove digits or symbols
- Append or prepend text to file names
- Append dates in many formats
- Append the parent folder's name
- Auto-number files with flexible rules
- Automatically preview the new names
- Sort the file details by any column
- Group configurations into "favorites"
- "Bulk Rename Here" Windows Explorer extension
- Directory recursion - process sub-directories too!
- Regular Expressions support
- Rename files from an input text-file list
- Create an "Undo" batch file
- Log activity to a log file
- Change file and folder date/timestamps (created, modified, accessed)
- Change file/folder attributes (hidden, read-only, archived)
- All settings retained between sessions

- 32-bit or 64-bit
- Rename photos using EXIF metadata (i.e. "Date Picture Taken", "Resolution" and other information embedded in all JPG photo files)
- Rename MP3 files using ID3 tags (a.k.a. MP3 ID3 tag renaming).
- Command line support ***
- Is totally free!

*** In addition to Bulk Rename Utility we also now have the Bulk Rename Command. Bulk Rename Command is a lightweight, fully-compiled executable file contains many of the features of Bulk Rename Utility, but it is designed to be run from a command line. It is perfect for inclusion in batch files, login scripts, or scheduled jobs. The application is controlled entirely via program arguments, with no use made of .INI files or the Windows Registry.

Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Bulk Rename Utility (32-bit), version 2.7.1.2 for Windows 7, Vista, XP, 2003, 2008, 2000, NT. Complete with installer.
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Bulk Rename Utility (64-bit), version 2.7.1.2 for Windows 7 (64-bit), Vista (64-bit), XP (64-bit), 2003 (64-bit), 2008 (64-bit). Complete with installer.
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή