Το μητρώο του συστηματος είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του λειτουργικού συστήματος.
Η σταθερότητα της λειτουργίας του συστήματος εξαρτάται από το να είναι σε καλη κατάσταση



Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	registry life.jpg 
Προβολές: 6 
Μέγεθος: 51,0 KB 
ID: 4113

Βοηθά να διορθώσει τα λάθη στο μητρώο και βελτιστοποιεί, αυξάνοντας την ταχύτητα λειτουργίας και της σταθερότητας του συστήματος. Είναι ένα συμπαγές, απλό στη χρήση, και αποτελεί μια δωρεάν λύση για τη συντήρηση του μητρώου του συστήματος σας.

Όταν έχετε αγοράσει ένα νέο υπολογιστή, ήταν σε θέση να εργαστεί στο μέγιστο της απόδοσής του. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η ταχύτητα εργασίας του υπολογιστή μπορεί να μειωθεί. Σας επιτρέπει να αποφευχθεί αυτό, αντισταθμίζοντας δύο αιτίες αυτής της απώλειας ταχύτητας. Η πρώτη αιτία είναι τα λάθη και τα ενημερωτικά σκουπίδια που εμφανίζονται στο μητρώο. Η δεύτερη: κατακερματισμός και η επέκταση του μητρώου που προκαλείται από το αχρησιμοποίητο διάστημα στα αρχεία όπου αποθηκεύονται.

Χρησιμότητα


Repairing Registry Errors with Registry Life
To overcome the first cause of this loss of speed, it offers a handy tool to clean and repair the registry. With this tool, you can run checks on the registry to detect more than ten different kinds of problems. At the same time, this tool deletes informational junk from the registry.

Optimizating the Registry with this program
It is a utility to defragment and compress the registry. The program optimizes the registry quickly and efficiently and displays results of this operation visually.



Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή