Είναι ένα μικρό εργαλείο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας,
την αποκατάσταση και διαχείριση του Google Chrome προφίλ.
Το προφίλ έχει προσωπικά δεδομένα, όπως σελιδοδείκτες ιστορία, κλπ.
Όλα γίνονται με ένα κλικ.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	googlechromebackup.png 
Προβολές: 31 
Μέγεθος: 44,6 KB 
ID: 3303

Πρόκειται για ένα μικρό εργαλείο για να δημιουργήσετε, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας,ώστε να επιτυγχάνεται αποκατάσταση και διαχείριση προφίλ Google Chrome. Το προφίλ κατέχει προσωπικά δεδομένα όπως η ιστορία, σελιδοδείκτες, κλπ. Όλα γίνονται με ένα κλικ. Η τελευταία έκδοση υποστηρίζει επίσης Chromium, μια τροποποιημένη έκδοση του Google Chrome, για φορητή χρήση.


Πως θα το χρησιμοποιήσετε, η περιγραφή στην αγγλική γλώσσα
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
1. Backup and Restore Wizard
With thios latest addition, you can easly create backup in more organized maner. Users who might have problems with the tool, can use Wizard.2. Chrome and Chromium support
You need Google Chrome installed in order for this tool to work. It supports 0.2.149.27 version of Google Chrome or Chromium, but also newer builds. To use chromium please select a path within the Google Chrome Backup.3. Select a profile
Select a profile from the list and manipulate profile by right clicking on it. Profiles have 2 different icons, Google Chrome and Chromium. Profile details also available.4. Backup a profile
To backup current profile click on the profile, select "Backup Profile" and select a backup path. A new file which holds your profile is created. In latest version you can also protect backup file with a password and also set a compression rate (this might slow down the process but the file will be smaller), we recommend you to use LOW compression setting, because it's a good ratio between speed of the process and size of the backup file.

5. Restore a profile
To restore the old profile, click on the profile, select "Restore Profile" and navigate to *.gcb file you want to restore. Selected profile will be deleted and restored from the backup file. The program detects if a password is needed to recover backup file.

6. Create a new profile
To create new Google Chrome or Chromium profile click on the "New Profile". You can specify different switches to bind them to this new profile. Run those profiles directly from Google Chrome or Chromium or create a shortcut on your desktop.7. Delete a profile
To delete Google Chrome or Chromium profiles select it from the profile list and click with rigth mouse button and select "Delete profile". You will completely delete profile folder and custom settings associated.

8. Add existing profiles to Google Chrome backup
Add Google Chrome profiles (folders) to Google Chrome backup tool by clicking "Add Existing" button on the toolbar. Then you specify the profile folder and choose the browser.9. Tray Icon!
Use tray icon for fast access and to fast run any profile.

10. Additions
Select option to run Google Chrome Backup at Windows Startup.
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή