Ενα προγραμμα που θα σας βοηθησει στη διαχειριση των δισκων σας,
αναλαμβανοντας τη δημιουργια ή και καταργηση των διαμερισματων τους


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	easus.gif 
Προβολές: 27 
Μέγεθος: 65,4 KB 
ID: 4115Σαν εναλλακτική λύση το πρόγραμμα αυτό, σας επιτρέπει να επεκτείνετε διαμέρισμα (ειδικά για τη μονάδα δίσκου συστήματος), καθώς και να επιτύχετε εύκολα διαχείριση του χώρου στο δίσκο , διευθετώντας το πρόβλημα χαμηλού χώρου στο δίσκο του MBR και GUID μέσω πίνακα διαμερισμάτων (GPT) σε Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (SP1 συμπεριλαμβάνονται) 32 bit και 64 bit σύστηματα.


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	easusfeatures.gif 
Προβολές: 26 
Μέγεθος: 1,1 KB 
ID: 4116 Κύρια Χαρακτηριστικά

Extend system partition
Optimize the computers' performance or solve "c drive is out of space" issue. (How to Extend NTFS System Partition without Reboot?)

Resize/Move partition
Avoid data loss to solve low disk problem and optimize disk usage of disk easily.

Merge partitions
Safely merge adjacent partitions into a bigger one when one of them runs out of space.

Support dynamic volume
resize, copy dynamic volume for easier dynamic disk management.

Repair RAID-5
Repair RAID-5 volume performance by reconstructing the data of the failed member on another disk.

Support command line
Special for easier disk management and run a batch file with no need for program running.

Split partition
Split a partition for b usage, one for system and another for data.

Convert dynamic disk to basic disk
Convert dynamic disk to basic disk easily with all data protected.

Convert primary partition to logical and vice versa
Convert primary partition to logical for creating more than four partitions, or convert logical partition to primary to make all functions available in Disk Management.

Convert FAT to NTFS
Get an advanced file system that provides advanced features in performance, security, reliability and all these cannot be found in any version of FAT.

Create partition
Handle the data and system separately - one for your data and another for the system or create a new partition for Windows7 dual boot system.

Rebuild MBR
Special for booting system again.

Disk defragmentation
Speed up your computer.

Wipe data
Wipe disk, wipe partition and wipe unallocated space to permanently wipe sensitive data.

Delete partitions
Easy to delete unnecessary partitions with simple steps.

Delete all partitions
Spare more unused partition space for other usage or re-arrange hard disk.

Format
Help install the Windows Operating System, or re-arrange the hard disk partition as well as deleting all the data on the hard drive or partition.

Disk surface test
Check and find bad sectors.

Linux partition management
Easily to delete, create, format, recover EXT2/EXT3 partition, etc.

Explore FAT/NTFS partition
Help distinguish the partitions without drive letter.

Label partitions
Create or change partition label for easier recognition.

Set drive letter
Appoint drive letter as you wish.

View disk/partition property
View detailed information of the partition, like used or unused size, partition type, serial number, physical sector information.

Initialize
Initialize to MBR disk or initialize to GPT disk.

Reload disk information
Reload the information of all the disks.

Hide and Unhide partitions
Protect important data from unauthorized or casual access.

Set an active partition
Specify one partition to be the boot partition.

Create USB bootable disk
Convenient way to get USB bootable disk.

Support removable storage device
Support multiple removable storage device partitioning like flash drives, memory cards, etc.

Support GPT volumes
Enables GPT drive partitioning, GPT disk partition copy, etc.

Support Hardware RAID
Useful feature especially for the Windows Server users.

Support bootable disk
Create Linux based bootable disk or WinPE 3.0 based bootable disk to manage partitions even when the computers fail to boot.(Except for Home Edition)

Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή