Δ.Ο.Υ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ Α' - Β' (Β'-Γ') ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ]
ΚΤΙΡΙΟ 1ο: της τέως ΔOY Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταντάλου 30 Θεσ/νίκη T.K.54629

Προϊστάμενος: 2313-331734 2310-553902
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2313-331751 2310-510281
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313-331735 2310-515663
Επόπτης Eλέγχου: 2313-331729
'Eλεγχος: 2313-331725 έως 728, 331736 έως 739, 331754 έως 758 2310-519246, 530070, 539353, 535293
Εισόδημα: 2313-331722 έως 724 2310-553901
Φ.Π.Α. 2313-331752 2310-556310
Αυτοκίνητα: 2313-331740 2310-514691
Μητρώο: 2313- 331753 2310- 556040
Κεφάλαιο: 2313- 331731, 331733 2310- 535839
Έσοδα Προϊστάμενος: 2313- 331747
Έσοδα: 2313- 331746, 331748 2310- 540750
Έξοδα: 2313- 331742
Δικαστικό: 2313- 331743 2310- 556039
K.B.Σ. 2313- 331741 2310- 556312
Ταμείο: 2313- 331744
Ενημερότητες: 2313- 331745
Λογιστικό: 2313- 331749
Διαχείριση-Τ.Π.& Δ: 2313- 331750
Πρωτόκολλο - Γραμματεία: 2313- 331730, 331732 2310- 535606
FAX: 2310- 532440
FAX Εσόδων: 2310- 513650
E-mail syzefxis.2084@n3.syzefxis.gov.gr

ΚΤΙΡΙΟ 2ο: της τέως ΔOY Β' (Β',Γ') ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρ. Mπραντούνα 3 -T.K.540 12 Θεσσαλονίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 331825 2310- 555066
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2313- 331844 2310- 534348
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 331828 2310- 537339
Επόπτης Eλέγχου: 2313- 331826
'Eλεγχος: 2313- 331827, 331829 έως 832 2310- 536444, 546000, 547352, 534301, 537333, 512283
Εισόδημα: 2313- 331833 έως 834 2310- 547353, 534316, 523402
Tαμείο: 2313- 331845 2310- 534321
Φ.Π.Α. 2313- 331840 έως 841 2310- 516275, 534306
Μητρώο: 2313- 331839 2310- 534308
Κεφάλαιο: 2313- 331836 έως 837 2310- 534303, 534305
Eσοδα: 2313- 331843 2310- 537207, 534337, 545203,548952
Αυτοκίνητα: 2310- 537333
Έξοδα: 2313- 331842 2310- 534325
Δικαστικό: 2313- 331821 έως 822 2310- 537331
K.B.Σ. 2313- 331838 2310- 547373
Γραμματεία: 2313- 331823 έως 824 2310- 537332
FAX: 2310- 548951, 534348
E-mail syzefxis.2085@n3.syzefxis.gov.gr


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β',Γ') μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 2ο

Δ.Ο.Υ Δ' ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Δ'- Θ' -Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΤΙΡΙΟ 1ο: της τέως ΔOY Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ.Ηρακλείου 38 -T.K. 546 23 Θεσ/νίκη

ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 332054 2310- 274724
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 242798
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 332025 2310- 285208
'Eλεγχος: 2313- 332027 έως 029 2310- 285203, 242798, 261120
Εισόδημα: 2313- 332040, 332060, 332091 2310- 274065, 262558
Φ.Π.Α. 2313- 332090, 332039 2310- 270942
Λογιστικό-Βεβαίωση: 2313- 332031 2310- 265057
Μητρώο: 2313- 332037 έως 038 2310- 242812
Κεφάλαιο: 2313- 332041, 332061 2310- 242294, 242846
Eσοδα: 2313- 332033 έως 034, 332062 2310- 267291, 265054
Έξοδα: 2313- 332032 2310- 274795
Δικαστικό: 2313- 332064 έως 065 2310- 241154, 277017
K.B.Σ. 2313- 332035 έως 036, 332089 2310- 243819
Γραμματεία: 2313- 332030 2310- 285187
FAX: 2310- 282696
E-mail syzefxis.2086@n3.syzefxis.gov.gr


ΚΤΙΡΙΟ 2ο: της τέως ΔOY Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βαλαωρίτου 18 -T.K. 546 25 Θεσ/νίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 333539 2310- 547507
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2313- 333548 2310- 534257
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 333526 2310- 522770
Επόπτης Eλέγχου: 2313- 333530
'Eλεγχος: 2313- 333528 έως 529, 333531 έως 532, 333552 έως 553 2310- 522770, 511280, 541609
Εισόδημα: 2313- 333521 έως 523 2310- 553400
Φ.Π.Α. 2313- 333555 έως 556 2310- 534660
Ταμείο: 2313- 333557
Eπιστροφές: 2313- 333543
Eνημερότητες: 2313- 333547
Eκδότες: 2313- 333542
Λογιστικό: 2313- 333545 2310- 532010
Μητρώο: 2313- 333554 2310- 537164
Αυτοκίνητα: 2310- 533854
Κεφάλαιο: 2313- 333524 έως 525, 333527 2310- 539202
Eσόδων: 2313- 333549 2310- 537474
Έξοδα: 2313- 333549 2310- 541658
Δικαστικό: 2313- 333550 έως 551 2310- 535441
K.B.Σ. 2313- 333533 έως 535 2310- 547611
Γραμματεία: 2313- 333536 έως 538 2310- 535440
FAX: 2310- 536051
E-mail doy.thita.thessalonikis@n3.syzefxis.gov.gr


ΚΤΙΡΙΟ 3ο: της τέως ΔOY Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Eγνατίας 45 - T.K. 546 30 Θεσ/νίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 333254 2310- 554268
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 510534
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2310- 554518
'Eλεγχος: 2313- 333250 έως 253 2310- 534225, 541114
Εισόδημα: 2313- 333235 έως 242 2310- 554248, 533114
Φ.Π.Α. 2313- 333247 έως 248 2310- 529812
Βεβαίωση: 2313- 333224
Διαχείριση: 2313- 333225
Λογιστικό: 2313- 333226
Επιστροφών-Διαγραφών: 2313- 333229
Γραφείο Ληξιπροθέσμων: 2313- 333232
Μητρώο: 2313- 333243 έως 244 2310- 537322
Αυτοκίνητα: 2310- 536765
Κεφάλαιο: 2313- 333249, 333258 έως 260 2310- 532004
Eσοδα: 2313- 333227 έως 228, 333230 2310- 539354
Δικαστικό: 2313- 333231, 333234 2310- 554267
K.B.Σ. 2313- 333245 έως 246 2310- 512698
Γραμματεία: 2313- 333255, 333256 2310- 516595
Πρωτόκολλο: 2313- 333257
FAX: 2310- 532003
E-mail doy.4227@n3.syzefxis.gov.gr


Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ) Κ.Α.: 4215 Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσ/νίκη T.K.54002
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 331940 2310- 521992
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2313- 331938 2310- 543315
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 331945 2310- 541216
Επόπτης Eλέγχου: 2310- 536063
Eλεγχος: 2313- 331946 έως 949, 331951, 331953, 331955 έως 960 2310- 546251, 516854
Εισόδημα: 2313- 331936 έως 937 2310- 554437, 521021
Φ.Π.Α. 2313- 331925 έως 926 2310- 556296
Αυτοκίνητα: 2313- 331927 2310- 556294
Eσοδα: 2313- 331928 έως 929, 331931 2310- 521929
Μητρώο: 2313- 331921 2310- 566295
Κεφάλαιο: 2313- 331934 έως 935, 331984 2310- 540682
Λογιστικό: 2313- 331930 2310- 522545, 521904
Έξοδα: 2313- 331922
Δικαστικό: 2313- 331941 2310- 516853
K.B.Σ. 2313- 331923 έως 924 2310- 513974
Γραμματεία: 2313- 331939 2310- 540683
FAX ( Eλεγχος ): 2310- 536966
FAX ( Eσοδα ): 2310- 521937
FAX ( Γραμματεία ): 2310- 522543
E-mail syzefxis.2087@n3.syzefxis.gov.gr


Δ.Ο.Υ ΣT' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ ) Τακαντζά 8-10 Θεσ/νίκη T.K.54639
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 332250 2310- 865096
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2313- 332256 2310- 823767
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 332255 2310- 814777
Επόπτης Eλέγχου: 2313- 332267
'Eλεγχος: 2313- 332242, 332260 έως 262, 332268 έως 269 2310- 835915, 850240, 868994, 864675
Εισόδημα: 2313- 332245 έως 247, 332252 έως 254 2310- 820181, 831041
Φ.Π.Α. 2313- 332229 έως 232 2310- 868668
Κεφάλαιο: 2313- 332233 έως 237
Μητρώο: 2313- 332225 έως 226 2310- 850310
Eσοδα: 2313- 332238 έως 241, 332248 έως 249 2310- 855620, 828905
Αυτοκίνητα: 2310- 868668
Έξοδα: 2310- 841153
Λογιστικό: 2310- 828905
Ταμειακή Διαχείριση: 2313- 332249 2310- 855620, 828905
Δικαστικό: 2313- 332258 2310- 868658
K.B.Σ. 2313- 332227 έως 228 2310- 836586
Γραμματεία: 2313- 332264, 332257 2310- 830281
FAX ( Μητρώο ): 2310- 850310
FAX ( Eσοδα ): 2310- 828905
FAX ( Γραμματεία ): 2310- 830051
E-mail syzefxis.2088@n3.syzefxis.gov.gr


Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4217 Ν. Πλαστήρα 57 T.K.54250 Θεσ/νίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2310- 327662
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 313598
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2310- 303318
'Eλεγχος: 2310- 310338, 300160
Εισόδημα: 2310- 313213, 316533
Φ.Π.Α. 2310- 313198
Αυτοκίνητα: 2310- 310218
Φ.Μ.Α.Π: 2310- 313213
Μητρώο: 2310- 311210
Κεφάλαιο: 2310- 327234
Eσόδων: 2310- 311202, 309666, 300788
Δικαστικό: 2310- 311240
K.B.Σ. 2310- 301111
Γραμματεία: 2310- 314287
FAX: 2310- 314151
E-mail zdoy.thessalonikis@n3.syzefxis.gov.gr


Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4228 Λεωφόρος Βασ. 'Ολγας 188 T.K.54655 Θεσ/νίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2310- 425501
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 414785
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2310- 426722
'Eλεγχος: 2310- 427236, 425567
Εισόδημα: 2310- 425567, 427236
Φ.Π.Α. 2310- 425784
Αυτοκίνητα: 2310- 414783
Λογιστικό: 2310- 426354
Μητρώο: 2310- 426353
Eσόδων: 2310- 425787, 427235
Έξοδα: 2310- 425974
Δικαστικό: 2310- 425660
K.B.Σ. 2310- 425110
Γραμματεία: 2310- 425918
Πρωτόκολλο: 2310- 425708
FAX: 2310- 420201
E-mail syzefxis.2097@n3.syzefxis.gov.gr


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 2ο

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 3ο

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4224 26ης Οκτωβρίου 35, Σφαγεία T.K. 54012 Θεσ/νίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2310- 950119
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 923350
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2310- 946660
Επόπτες Ελέγχου: 2310- 930916, 932279, 945476, 557040
Ελεγκτές: 2310- 938354, 951595,923660, 945742, 915382, 923449
Εισόδημα: 2310- 942459, 950493, 932279
Φ.Π.Α. 2310- 937629, 951596, 539416, 512574, 531158
Αυτοκίνητα: 2310- 952293
Μητρώο: 2310- 950022
Eσόδων: 2310- 950872, 923336
Δικαστικό: 2310- 921111, 950834
K.B.Σ. 2310- 923918, 952294
Γραμματεία: 2310- 950871
FAX: 2310- 914165
E-mail syzefxis.2093@n3.syzefxis.gov.gr


Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Α.:4233 Ειρήνης 17 Αμπελόκηποι Θεσ/νίκη T.K.54630
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 333849 2310- 551457
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2313- 333836 2310- 516643
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 333862 2310- 546908
Επόπτης Eλέγχου: 2313- 333854
'Eλεγχος: 2313- 333850 έως 851, 333859, 333847 έως 848, 333868, 333860 έως 861, 333871 2310- 512546, 546908, 517155, 551736, 516243, 516484
Εισόδημα: 2313- 333824 έως 827, 333836 έως 837, 333839 2310- 510913
Φ.Π.Α. 2313- 333855 έως 858 2310- 510914 , 519082
Λογιστικό: 2313- 333864 2310- 513301
Eξόδα: 2313- 333873 2310- 519031, 551456
Ταμείο: 2313- 333867, 333874
Μητρώο: 2313- 333846, 333852 έως 853 2310- 517857
Κεφάλαιο: 2313- 333841 έως 842, 333832 2310- 518839
Eσοδα: 2313- 333865, 333872, 333875, 333899 2310- 519031, 551456
Δικαστικό: 2313- 333830 έως 831, 333833 έως 834, 333840, 333884 2310- 513301
K.B.Σ. 2313- 333835, 333844 έως 845 2310- 519856
Γραμματεία: 2313- 333869 2310- 527064
Πρωτόκολλο: 2313- 333870
FAX: 2310- 519958
E-mail syzefxis.4233@n3.syzefxis.gov.gr


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣT' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( ΙΩΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) Β. Γεωργίου 10 -T.K. 57008 Θεσσαλονίκη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2313- 334025 2310- 784277
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 781385, 784042
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2313- 334036 2310- 784407
Επόπτης Eλέγχου: 2313- 334040 2310- 784075
Eλεγχος: 2313- 334039, 334041 2310- 781831,784402
Εισόδημα: 2313- 334042, 334028, 334030 2310- 784406
Φ.Π.A. 2313- 334033 έως 034 2310- 784404
Ταμείο: 2313- 334044
Διαχείριση: 2313- 334045
Aυτοκίνητα: 2313- 334038 2310- 784404
Μητρώο: 2313- 334035 2310- 782689, 784402
Κεφάλαιο: 2313- 334024, 334034, 334029 2310- 783226
Eσοδα: 2313- 334056, 334059, 334058 2310- 784405
Έξοδα: 2313- 334055 2310- 783700
Δικαστικό: 2313- 334052 2310- 782689
K.B.Σ. 2313- 334032 2310- 784403
Πρωτόκολλο: 2313- 334027
Γραμματεία: 2313- 334026 2310- 781831
FAX: 2310- 784400
E-mail syzefxis.2101@n3.syzefxis.gov.gr


Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κ.Α.: 4232 Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης T.K.55134
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Προϊστάμενος: 2310- 449896
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 2310- 448392
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 2310- 446068
'Eλεγχος: 2310- 456421
Εισόδημα: 2310- 434517
Φ.Π.Α. 2310- 434400
Αυτοκίνητα: 2310- 456978
Μητρώο: 2310- 448361
Κεφάλαιο: 2310- 459111, 434334
Eσόδων: 2310- 434414
Έξοδα: 2310- 434312
Δικαστικό: 2310- 430153
K.B.Σ. 2310- 459100
Γραμματεία: 2310- 434544
FAX: 2310- 434545, 448392, 384012
E-mail doy.kalamarias@n3.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ ( ΛΑΓΚΑΔΑ - ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΣΟΧΟΥ ) Κ.Α.: 4222 Λουτρών 14 & Λαγκαδά 5 T.K.57200
Προϊστάμενος: 23943- 31139 23940- 26332
Υποδιευθυντής Φορολογίας: 23943- 31145 23940- 22882
Υποδιευθυντής Ελέγχου: 23943- 31128 23940- 22880
Επόπτης Eλέγχου: 23943- 31152
Ελέγχου: 23943- 31141 έως 142,31153 έως 154,31156 έως 158 23940- 22065, 26372
Eισόδημα: 23943- 31124, 31125 έως 127 23940- 23640
K.B.Σ. 23943- 31130 23940- 26374
Φ.Π.Α. 23943- 31131, 31132 23940- 26374
Ταμείο: 23943- 31149 23940- 22334
Λογιστικό: 23943- 31135 23940- 26375
Δικαστικό: 23943- 31175,31133,31144 23940- 26375
Μητρώο: 23943- 31147,31146 23940- 25633
Kεφάλαιο: 23943- 31129 23940- 22328
Εσοδα: 23943- 31138,31126, 31137 23940- 22334
Εξοδα: 23943- 31148 23940- 26375
Γραμματεία - Πρωτόκολλο: 23943- 31150 23940- 23640
FAX: 23940- 22228
E-mail Grammatia.dimou@n3.syzefxis.gov.gr

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	doy.jpg 
Προβολές: 123 
Μέγεθος: 24,6 KB 
ID: 1016