Προγραμμα βελτιστοποιησης και ανασυγκροτησης των δισκων σας !!!

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Mydefrag.gif 
Προβολές: 21 
Μέγεθος: 29,0 KB 
ID: 4050Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	mydefragdaily.gif 
Προβολές: 21 
Μέγεθος: 12,9 KB 
ID: 4051

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης δίσκων και βελτιστοποίησης (ένα βοηθητικό πρόγραμμα συντήρησης για να κάνει το σκληρό δίσκο σας πιο γρήγορο) για τα Windows 2000, 2003, XP, Vista, 2008, Win7, και για X64. Είναι δωρεάν, χωρίς χρονικό όριο, πλήρως λειτουργικό, χωρίς διαφημίσεις. Γρήγορο, χαμηλά γενικά έξοδα, με πολλές στρατηγικές βελτιστοποίησης, μπορεί να χειριστεί δισκέτες, δίσκους USB, memory sticks, και οτιδήποτε άλλο που μοιάζει με ένα δίσκο στα Windows. Περιλαμβάνονται μια σειρά από εύκολα στη χρήση σενάρια για τους τελικούς χρήστες, μια μηχανή scripting για απαιτητικούς χρήστες, ένα screensaver, και ένα συνδυασμό των Windows καθώς και την έκδοση εντολών που μπορεί να προγραμματιστεί από το χρονοδιάγραμμα εργασιών των Windows ή για χρήση από scripts διαχειριστή.

Είναι εξαιρετικά σταθερό, διότι βασίζεται στο πρότυπο ανασυγκρότησης API από τη Microsoft, μια βιβλιοθήκη συστήματος που περιλαμβάνεται στα Windows 2000, 2003, XP, Vista, 2008, και Win7. Το API είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος που μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σχεδόν οποιοδήποτε αρχείο στο δίσκο, χωρίς κίνδυνο και ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε πλήρη χρήση.

Χαρακτηριστικά
• On most harddisks the beginning of the harddisk is considerably faster than the end, sometimes by as much as 200 percent! You can measure this yourself with utilities such as HD Tune. MyDefrag is therefore geared towards moving all files to the beginning of the disk.
• It organizes files into zones, such as directories, Windows files, files used while booting, regular files, and rarely used files. The most accessed files are placed at the beginning of the harddisk, and files that are commonly used together are placed in close proximity to each other. This results in a dramatic speed increase, and is in fact more important than defragmentation. The program comes with scripts with a zone organization suitable for most users, power users can customize the zones through scripts.
• Sorting the files on your disk can give you even more speed. There are several sorting strategies to choose from. Most of them will take a lot of data shuffling, taking a lot of time for MyDefrag to complete, and therefore should only be used occasionally.
• A running computer will create and delete temporary files like there is no tomorrow. If the harddisk were completely optimized then the only place for new temporary files would be behind all the other data. Which is rather slow. MyDefrag can maintain free spaces at various locations on the disk to make temporary files faster.
• Windows reserves a percentage on NTFS disks for the MFT (Master File Table), but can place normal files there if the rest of the disk is full. The files will remain there, even when there is enough space again. MyDefrag can look for files in the NTFS reserved areas and move them to normal diskspace, making the reserved areas available again for the MFT.


Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή