Είναι ένα δωρεάν αναλογικό ρολόι για την επιφάνεια εργασίας των Windows.
Είναι προγραμματισμένο σε γλώσσα C + +, με βέλτιστη ταχύτητα και χαμηλή χρήση μνήμης.


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	clocxscr.jpg 
Προβολές: 29 
Μέγεθος: 83,5 KB 
ID: 3154

Μια εφαρμογή αναλογικό ρολόι για Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/VISTA. Είναι προγραμματισμένο σε C + + γλώσσα, η οποία εξασφαλίζει μικρό εκτελέσιμο δυαδικό, βέλτιστη ταχύτητα και χαμηλή χρήση μνήμης.

Χαρακτηριστικά:
*antialiasing (3 levels: off / method 1 / method 2)
*256 levels of transparency with special mouse-over transparency function
*changable and configurable styles (24 PNGs and 7 BMPs in standard installation, additional 98 PNGs and 69 BMPs available in full instalation or in PNG/BMP packs)
*per-pixel alphablending for PNG backgrounds
*advanced window options (unmovable, always on top, pin to desktop, click through, ...)
*priority settings
*configurable alarms with ability to show alarm window, play sound, execute application and shutdown computer
*simple calendar
*automatic start with Windows (for all users) or with user login (only for your user)
*language support (Arabic, Bulgarian, Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish and more)
*absolutely free software - it contains no ads, no spyware, no adware and no toolbars


32bit
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

64bit
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή