Πάρτε back-up όλων των ρυθμίσεων στο about: config του Firefox πριν εφαρμόσετε όποιες αλλαγές.


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	firefox.jpg 
Προβολές: 54 
Μέγεθος: 25,9 KB 
ID: 1493


Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των προτιμήσεών σας στον Firefox, κάντε απλώς ένα αντίγραφο του αρχείου prefs.js, το οποίο φυλάσσεται στο φάκελο Firefox του προφίλ σας.

Στα Windows XP, ο φάκελος του προφίλ είναι
\ Documents and Settings \ \ Application Data \ Mozilla \ Firefox \ Profiles \. Προεπιλεγμένο \

Στα Windows Vista, ο φάκελος αυτός είναι
\ Users \ \ AppData \ Roaming \ Mozilla \ Firefox \ Profiles \. Προεπιλεγμένο \

Στα Mac OS X, ο φάκελος αυτός είναι
/Library/Application Support/Firefox/Profiles/.default/

Στα Linux, ο φάκελος αυτός είναι
~/.mozilla/firefox/.default/

Ο φάκελος AppData είναι κρυφός φακέλος από προεπιλογή.Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές φακέλων, επιλέξτε την καρτέλα Προβολή, επιλέξτε "Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων" και κάντε κλικ στο ΟΚ.


Μειώστε την ποσότητα της μνήμης RAM ο Firefox χρησιμοποιεί για την λειτουργία της μνήμης cache

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: "browser.sessionhistory.max_total_viewer"
3. Ρυθμίστε την αξία της σε "0"? (Μηδέν)


Αυξήστε την ταχύτητα με την οποία τον Firefox φορτώνει σελίδες

1. Πληκτρολογήστε "about: config" στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Enter.
(Κανονικά ο browser θα κάνει μία αίτηση σε μια ιστοσελίδα σε έναν χρόνο. Όταν ενεργοποιείτε την διοχέτευση θα κάνει πολλά με τη μία, η οποία πραγματικά επιταχύνει τη φόρτωση της σελίδας.)


2. Αλλάξτε τις καταχωρήσεις ως εξής:
Ρυθμίστε το "network.http.pipelining" σε "true"
Ρυθμίστε το "network.http.proxy.pipelining" σε "true"
Ρυθμίστε το "network.http.pipelining.maxrequests" σε κάποιο αριθμό, όπως το 10.Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει 10 αιτήσεις ταυτόχρονα.
Ρυθμίστε το "network.http.max-connections 30" σε 96
Ρυθμίστε το "network.http.max-connections-per-server 15" σε 32
Ρυθμίστε το "network.http.max-persistent-connections-per-server 6" σε 8
Ρυθμίστε το "network.http.pipelining.ssl false" σε true
Ρυθμίστε το "network.http.proxy.pipelining false" σε true


3. Τέλος, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε και επιλέξτε New-> Integer. Ονομάστε το "nglayout.initialpaint.delay" και ορίσετε την τιμή του στο "0"?. (Μηδέν)

Αυτή η τιμή είναι ο χρόνος που ο browser θα περιμένει πριν ενεργεί στις πληροφορίες που λαμβάνει. Εάν χρησιμοποιείτε μια ευρυζωνική σύνδεση θα είναι ταχύτερη η φόρτωση των σελίδων τώρα.
Προαιρετικά (για ακόμα πιο γρήγορη πλοήγηση στο διαδίκτυο), υπάρχουν εδώ περισσότερες επιλογές για σας σχετικά με: config (ίσως χρειαστεί να δημιουργήσει μερικές από αυτές τις καταχωρήσεις με Δεξί κλικ -> New-> Interger ή String

network.dns.disableIPv6: ορίστε "false"
"Content.notify.backoffcount": ρυθμίστε το "5"? (Πέντε)
"Plugin.expose_full_path": που "true".
"Ui.submenuDelay": σύνολο "0? (Μηδέν)


Μειώστε τη χρήση μνήμης RAM στα 10MB όταν ελαχιστοποιείται ο Firefox:

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Κάντε δεξί κλικ στη σελίδα και επιλέξτε New -> Boolean.
3. Στο πλαίσιο που θα ανοίξει εισάγετε "config.trim_on_minimize". Πατήστε το πλήκτρο Enter.
4. Τώρα επιλέξτε True και πατήστε Enter.
5. Επανεκκίνηση του Firefox.


Μειώστε τη χρήση μνήμης RAM του Firefox για των δυνατοτήτων του cache

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: "browser.sessionhistory.max_total_viewer"
3. Ρυθμίστε την τιμή στο "0" (μηδέν)


Για να ενεργοποιήσετε το μεσαίο κλικ με το ποντίκι ως ένα χαρακτηριστικό επικόλλησης:

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: middlemouse.paste
3. Κάντε δεξί κλικ στην ρύθμιση και κάντε κλικ στο κουμπί «εναλλαγή» ώστε η αξία μετατρέπεται σε "true".

Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε νέα καρτέλα

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: browser.search.openintab
3. Κάντε δεξί κλικ στην ρύθμιση και κάντε κλικ στο κουμπί «εναλλαγή» ώστε η αξία μετατρέπεται σε "true".

Ορισμός αριθμού πλήρη διεύθυνσεων URL στη γραμμή διευθύνσεων

Αυτό είναι ένα καλό hack για να ορίσουμε πόσες διευθύνσεις θέλουμε να φαίνονται στην πλήρη λίστα που κατεβαίνει,στη γραμμή URL σας. Από προεπιλογή εμφανίζει μέχρι 12 URL.Μπορείτε να ορίσετε όσες θέλετε.

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: browser.urlbar.maxRichResults = #
3. Κάντε δεξί κλικ στην ρύθμιση και κάντε κλικ στο κουμπί «εναλλαγή»
4.Εισάγετε τον αριθμό στο # (3,10,12 κλπ)


Αφαιρέστε το Tab Close Button από όλα τα Tab και καθορίσε ένα ενιαίο κουμπί κλεισίματος στα δεξιά

1.Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Βρείτε το "browser.tabs.closeButtons"
3. Ρυθμίστε την τιμή στο "3"Δείτε περισσότερες καρτέλες στο παράθυρο του Firefox πριν την κύλιση τους.

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: "browser.tabs.tabMinWidth"
3. browser.tabs.tabMinWidth = 75
4. Ρυθμίστε την τιμή όσο θέλετε.Μικρότερο από το 75 σημαίνει μικρότερο πλάτος των tabs.


Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή μίας URL, στην γραμμή διευθύνσεων μέ ένα κλικ

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: browser.urlbar.clickSelectsAll
3. Κάντε δεξί κλικ στην ρύθμιση και κάντε κλικ στο κουμπί «εναλλαγή»
4. Για να την ενεργοποιήσετε - browser.urlbar.clickSelectsAll = True
5. Για να την απενεργοποιήσετε - browser.urlbar.clickSelectsAll = False


Αυτόματη συμπλήρωση μιας διεύθυνσης URL, καθώς πληκτρολογείτε τη διεύθυνση στην URL bar

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2. Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε: browser.urlbar.autoFill=True
3. Κάντε δεξί κλικ στην ρύθμιση και κάντε κλικ στο κουμπί «εναλλαγή» ώστε η αξία μετατρέπεται σε
"false" αν δεν θέλετε αυτή τη λειτουργία.


Απενεργοποίηση ενοχλητικής συμπεριφοράς του Browser

1. Στην μπάρα διευθύνσεων του Firefox πληκτρολογείστε: about: config και στη συνέχεια πατήστε Enter.
2.Στο "φίλτρο" αναζήτησης, πληκτρολογήστε κάθε ένα από τα παρακάτω:

dom.disable_window_open_feature.menubar
dom.disable_window_move_resize
dom.disable_window_open_feature.titlebar
dom.disable_window_open_feature.toolbar

3. Κάντε δεξί κλικ στην ρύθμιση και κάντε κλικ στο κουμπί «εναλλαγή» και βάλτε "false"