Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξής του για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει, με φορείς υλοποίησης τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, τα ακόλουθα ειδικά προγράμματα, που έχει εκπονήσει.
Τα προγράμματα αυτά υφίστανται σε ετήσια βάση και υπόκεινται σε όποια αναθεώρηση ή προσθήκες είναι απαραίτητες.
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	oaed.jpg 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 7,5 KB 
ID: 891


http://www.oaed.gr/neal