6) Αφού ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία (Υποβολής κωδικών πρόσβασης για την Υπηρεσία Taxisnet)θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. * γα την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1186/21.12.2010).

* Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αρκεί τα στοιχεία τους να είναι τα σωστά στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. είναι διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η αλλαγή των στοιχείων και μετά πραγματοποιείται η έγκριση της αίτησης εγγραφής. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων Μητρώου πραγματοποιούνται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7) Τέλος, με τον κλειδάριθμο, το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει εισάγει κατά την εγγραφή του, θα κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού του επιλέγοντας πάλι «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και στη συνέχεια «Ενεργοποίηση λογαριασμού».

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Taxis_kleidarithmos_1.jpg 
Προβολές: 32 
Μέγεθος: 57,8 KB 
ID: 4352

8) Θα συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά στην παρακάτω φόρμα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Taxis_kleidarithmos_2.jpg 
Προβολές: 32 
Μέγεθος: 86,1 KB 
ID: 4353