Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	windowsold.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 22,0 KB 
ID: 7958


Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Εάν πραγματοποιείτε εγκατάσταση των Windows 7 εκτελώντας προσαρμοσμένη εγκατάσταση και δεν διαμορφώνετε το διαμέρισμα κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης,
τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενη έκδοση των Windows αποθηκεύονται στο φάκελο Windows.old.
Ο τύπος αρχείων σε αυτόν το φάκελο εξαρτάται από τον υπολογιστή σας.
Μετά τη χρήση των Windows 7 για κάποιο χρονικό διάστημα —μία ή δύο εβδομάδες, για παράδειγμα— και αφού βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία και οι ρυθμίσεις σας έχουν επανέλθει στη σωστή τους θέση, μπορείτε με ασφάλεια να ανακτήσετε το χώρο στη μονάδα δίσκου χρησιμοποιώντας την Εκκαθάριση Δίσκου για να διαγράψετε το φάκελο Windows.old.

Προειδοποίηση  Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Πριν χρησιμοποιήσετε την Εκκαθάριση Δίσκου, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία και οι ρυθμίσεις σας στα Windows 7 βρίσκονται στη θέση που εσείς θέλετε.
Η διαγραφή του φακέλου Windows.old δεν μπορεί να αναιρεθεί.Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	howto.gif 
Προβολές: 2 
Μέγεθος: 5,4 KB 
ID: 7959
1. Ανοίξτε την Εκκαθάριση Δίσκου κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη.
Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Εκκαθάριση Δίσκου και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων , κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση δίσκου.
Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μονάδα, κάντε κλικ στη μονάδα στην οποία μόλις εγκαταστήσατε τα Windows και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση Δίσκου, στην καρτέλα Εκκαθάριση Δίσκου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση αρχείων συστήματος.
Εάν σας ζητηθεί ξανά να επιλέξετε μια μονάδα, κάντε κλικ στη μονάδα στην οποία μόλις εγκαταστήσατε τα Windows και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προηγούμενη(ες) εγκατάσταση(εις) των Windows και κάθε άλλο πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί στα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

4. Στο μήνυμα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή αρχείων.


Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή