Το Μ.Τ.Π.Υ. είναι ειδικό Ταμείο του Κράτους επικουρικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κανονισμός του μερίσματος είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα του Ταμείου, αφού σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις «το Μ.Τ.Π.Υ. έχει προορισμόν την, κατ΄αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογενείας αυτών…».

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	egxeiridio_merismatos.jpg 
Προβολές: 22 
Μέγεθος: 16,0 KB 
ID: 4358


http://www.mtpy.gr/documents/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ%20ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ%20ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.pdf