Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	plhktro.jpg 
Προβολές: 1 
Μέγεθος: 16,9 KB 
ID: 7979Πληροφορία Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α
ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ:
  • Το πληκτρολόγιο αποτελείται από τέσσερις ομάδες πλήκτρων.


  • Η ομάδα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος (αλφαριθμητικό) περιέχει κυρίως πλήκτρα που μας εξασφαλίζουν τα γράμματα, τα σημεία στίξης και τους αριθμούς.


  • Στο δεξιό μέρος του πληκτρολόγιου (αριθμητικό) τα πλήκτρα μας εξασφαλίζουν τη γραφή των αριθμών, τα σύμβολα των αριθμητικών πράξεων αλλά μπορούν να γίνουν και πλήκτρα πλοήγησης αν απενεργοποιηθεί η φωτεινή ένδειξη NumLock.


  • Ανάμεσα στις δύο προηγούμενες ομάδες υπάρχουν τα πλήκτρα πλοήγησης και στο επάνω μέρος του πληκτρολόγιου μια σειρά πλήκτρων (λειτουργικά) που μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και εντολές λειτουργιών του Η/Υ.


  • Τα περισσότερα πλήκτρα (εκτός της πλοήγησης και τα λειτουργικά) αντιπροσωπεύουν δύο χαρακτήρες. Ο ένας προκύπτει από απλή πίεση του πλήκτρου ενώ ο άλλος σε συνδυασμό με το πλήκτρο Shift (ταυτόχρονη πίεση).


  • Συνδυασμός λειτουργικών και αλφαριθμητικών πλήκτρων εκτελούν πολλές από τις εντολές που ως τώρα εκτελούσαμε με το ποντίκι.


ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Βοήθεια Β Ο Η Θ Ε Ι Α
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άνοιξε ένα καινούριο αρχείο του προγράμματος Microsoft Word, διάβασε τις παρακάτω σημειώσεις, δοκίμασε τις εφαρμογές τους σε πρόχειρο κείμενο και εφάρμοσε τις δραστηριότητες που προτείνονται, ώστε να έχεις μια γενική εικόνα για τις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.

1. Επιλογή γλώσσας: Α) Στο κάτω και δεξιό μέρος της οθόνης υπάρχει το εικονίδιο επιλογής γλώσσας με την ένδειξη En για την αγγλική και Gr για την ελληνική. Δοκίμασε την δυνατότητα επιλογής με το ποντίκι και επιβεβαίωσέ τη με πληκτρολόγηση μερικών χαρακτήρων. Β) Αν πιέσουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt και Shift αλλάζει επίσης η γλώσσα. Δοκίμασε και παρατήρησε την αλλαγή στο εικονίδιο επιλογής της γλώσσας. Άφησε την ελληνική γλώσσα.

2. Κεφαλαία: Α)Όταν είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη CapsLock, από το αντίστοιχο πλήκτρο, τα γράμματα γράφονται κεφαλαία. Β) Κεφαλαίο γράμμα μπορούμε να γράψουμε όταν έχοντας πατημένο το πλήκτρο Shift πιέσουμε και το πλήκτρο του γράμματος που θέλουμε, αρκεί βέβαια να μην είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη CapsLock.

3. Tόνος: Πρώτα πιέζουμε το πλήκτρο του τόνου (: ;) και μετά του φωνήεντος.

4. Διαλυτικά: Το πλήκτρο του τόνου μας εξασφαλίζει τα διαλυτικά αρκεί να πιεσθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια να πιέσουμε το πλήκτρο του φωνήεντος.

5. Διαλυτικά με τόνο: Πιέζουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα CtrlAltκαι το πλήκτρο του τόνου και μετά πιέζουμε το πλήκτρο του φωνήεντος. Επίσης πιέζοντας το δεξί Altμαζί με το πλήκτρο του τόνου και στη συνέχεια το αντίστοιχο φωνήεν.
Σημείωση: Τα φωνήεντα ι και υ, με διαλυτικά με ή χωρίς τόνο υπάρχουν και στα αποθηκευμένα σύμβολα (Εισαγωγή – Σύμβολα...)

6. Ερωτηματικό: Πιέζουμε το πλήκτρο με το γράμμαQ.

7. Άνω κάτω τελεία: Πιέζουμε ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift και το πλήκτρο Q.

8. Τελικό σίγμα: Πιέζουμε το πλήκτρο W.

9. Εκθέτης (Δείκτης): Πιέζουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl καιShift και + (Ctrl και =) και στη συνέχεια πληκτρολογούμε τους χαρακτήρες που θέλουμε να εμφανίζονται σαν εκθέτες (δείκτες). Με επιλογή του ίδιου συνδυασμού πλήκτρων απενεργοποιείται η ίδια εντολή.

10. Δείκτης: Πιέζουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και = και στη συνέχεια πληκτρολογούμε τους χαρακτήρες που θέλουμε να εμφανίζονται σαν δείκτες. Με επιλογή του ίδιου συνδυασμού πλήκτρων απενεργοποιείται η ίδια εντολή.
Σημείωση: Στη γραμμή εργαλείων – κουμπιών υπάρχουν σχετικά εικονίδια για την γραφή εκθετών ή δεικτών.

11. Σβήνουμε ένα χαρακτήρα ή ένα κενό: Με το Backspace για το χαρακτήρα που βρίσκεται αριστερά από το δρομέα και με το Delete (Del) για το χαρακτήρα που βρίσκεται δεξιά του.

12. Σβήνουμε πολλούς χαρακτήρες σε σειρά: «Μαρκάρουμε» την περιοχή που θέλουμε να σβήσουμε και πατάμε Delete ή Enter. Το «μαρκάρισμα» γίνεται συνδυασμό του πλήκτρου Shift και των πλήκτρων πλοήγησης (δραστηριότητα 13) ή με πάτημα του αριστερού πλήκτρου και σύρσιμο του ποντικιού.

13. Πλοήγηση: Με τα πλήκτρα πλοήγησης μετατοπίζεται ο δρομέας στο κείμενο.
· Με τα πλήκτρα-βέλη ( ) μετατοπίζεται μια θέση δεξιά ή αριστερά, ή μια γραμμή πάνω ή κάτω.
· Με ταυτόχρονη πίεση του Ctrlμε τα πλήκτρα (), ο δρομέας μετατοπίζεται κατά μια λέξη δεξιά ή αριστερά.
· Με ταυτόχρονη πίεση του Ctrlμε τα πλήκτρα (), ο δρομέας μετατοπίζεται κατά μια παράγραφο πάνω ή κάτω.
· Με τα πλήκτρα PageUp (PgUp) και PageDown (PgDn) μετατοπίζεται κατά μια οθόνη πάνω ή κάτω αντίστοιχα.
· Με ταυτόχρονη πίεση του Ctrlμε τα προηγούμενα πλήκτρα, ο δρομέας μετατοπίζεται κατά μια σελίδα πάνω ή κάτω αντίστοιχα.
· Τα πλήκτρα Home και End μετατοπίζουν το δρομέα στην αρχή ή το τέλος της γραμμής αντίστοιχα.
· Ταυτόχρονη πίεση του Ctrl με τα προηγούμενα πλήκτρα μετατοπίζουν το δρομέα στην αρχή ή το τέλος του κειμένου αντίστοιχα.
· Τα αριθμητικά πλήκτρα μετατρέπονται σε πλήκτρα πλοήγησης αν απενεργοποιηθούν με το NumLock.

14. Παρεμβολή: Παρεμβάλουμε ή όχι ένα ή περισσότερους χαρακτήρες ανάμεσα σε δύο άλλους με το πλήκτρο Insert (Ins). Με το ίδιο πλήκτρο απενεργοποιείται η παρεμβολή χαρακτήρων και φυσικά ενεργοποιείται η γραφή των νέων χαρακτήρων με ταυτόχρονο σβήσιμο - αντικατάσταση των παλιών.

15. Κενά:
· Με το μεγάλο πλήκτρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πληκτρολόγιου (spacebar) δημιουργούμε κενό ή κενά ανάμεσα στους χαρακτήρες.
· Mε το πλήκτρο Tab δημιουργούμε μεγαλύτερα κενά.

Αφού δοκιμάσεις τα βασικά πλήκτρα (σημεία στίξης, τόνους, σύμβολα κλπ.) πληκτρολόγησε το παρακάτω κείμενο:

Το πιο «ολοκληρωμένο» κύκλωμα του υπολογιστή είναι αυτό που αναλαμβάνει σε κάθε εφαρμογή την επεξεργασία των πληροφοριών και ελέγχει και συντονίζει όλες τις άλλες μονάδες. Το κύκλωμα αυτό ονομάζεται κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU/ Central Processing Unit) ή απλώς επεξεργαστής και αποτελεί την «καρδιά» του υπολογιστή. Πού βρίσκεται άραγε το κύκλωμα αυτό;
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή