Η Λογιστική Δημοσίου καλύπτει πλήρως τις επιταγές και προβλέψεις του Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου.
Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για τη Στοχοθεσία, την κατάρτιση και εκτέλεση
Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και Απολογισμών, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	ots.gif 
Προβολές: 27 
Μέγεθος: 6,2 KB 
ID: 4341

Μέρος Α'

http://ots.gr/wp-content/uploads/2015/08/OTS_Λογιστική-Δημοσίου.pdf

Μέρος Β'

http://ots.gr/wp-content/uploads/2015/08/OTS_Στοχοθεσία.pdf

Μέρος Γ'

http://ots.gr/wp-content/uploads/2015/08/OTS_Κατάρτιση-Προϋπολογισμού.pdf