Για να μπορέσει κάποιος να εγγραφεί ως νέος χρήστης στις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

1) Αρχικά, θα επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
www.gsis.gr
και θα επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες, «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες». Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματίας.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_1.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 72,3 KB 
ID: 7821

2) Επιλέγει τις «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις».
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_2.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 62,4 KB 
ID: 7822

3) Στη συνέχεια θα πατήσει την επιλογή «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_3.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 35,0 KB 
ID: 7823

4) Κατόπιν θα πατήσει την επιλογή «Αρχική Εγγραφή»
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_4b.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 40,9 KB 
ID: 7824

5) Εν συνεχεία θα συμπληρώσει τη φόρμα που εμφανίζεται με τα απαραίτητα στοιχεία.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_5.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 80,1 KB 
ID: 7825


Προσοχή:
Στη φόρμα αυτή, συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).
Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα.
Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και να περιέχει και νούμερα.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_4.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 33,2 KB 
ID: 7826

8) Θα συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά στην παρακάτω φόρμα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	gsis_7.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 53,4 KB 
ID: 7827

Επιβεβαίωση κωδικού. Συμπληρώνετε ξανά τον παραπάνω κωδικό.

Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται από 10-ψήφιους έως 20-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες). Επιπλέον, για διεθνείς αριθμούς γίνεται δεκτό το σύμβολο + στην αρχή του αριθμού το οποίο μετατρέπεται σε 00. Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα.

Γράμματα εικόνας : Συμπληρώνετε τους χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς) που διακρίνετε στην εικόνα. Εαν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατήστε το κουμπί «ανανέωση» για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Υποβολή: Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

6) Αφού ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. * γα την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1186/21.12.2010).
*Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αρκεί τα στοιχεία τους να είναι τα σωστά στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. είναι διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η αλλαγή των στοιχείων και μετά πραγματοποιείται η έγκριση της αίτησης εγγραφής. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων Μητρώου πραγματοποιούνται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Για την παραλαβή και χρήση του κλειδάριθμου , αλλά και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Διαδικασία απόκτησης και χρήσης κλειδαρίθμου για την εφαρμογή Taxisnet