Αν το αρχείο που έχουμε είναι σε μορφή CAB το περνάμε μέσα στο pda μας μέσω Active sync (στην εσωτερική μνήμη η στην κάρτα)
και το τρέχουμε μέσω του explorer της συσκευής μας.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορούμε το αρχείο CAB να το διαγράψουμε.
Αν το αρχείο που έχουμε έχει κατάληξη .exe συνδέουμε μέσω Active sync το pda με το ppc και τρέχουμε το αρχείο από το pc μας.
Επίσης υπάρχουν και αρχεία .exe που τα αντιγράφουμε στο ppc μας και τα τρέχουμε όποτε θέλουμε να τα κάνουμε χρήση.