Είναι ένα πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα
να προγραμματίσετε το κλείσιμο του υπολογιστή σας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	SP.jpg 
Προβολές: 30 
Μέγεθος: 8,7 KB 
ID: 2585

Βασικές Λειτουργίες:
Shutdown (Απενεργοποίηση)
Restart (Επανεκκίνηση)
Log Off (Τερματισμός Λειτουργίας Χρήστη)
Standby (Αναμονή)
Hibernate (Αδρανοποίηση)
Force Shutdown/Restart/Log Off (Αναγκαστικός Τερματισμός Εφαρμογών)

Πρόσθετες Λειτουργίες:
Always Use This Settings – Αποθήκευση μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας
Start Automatically – Εφαρμογή της προεπιλεγμένης λειτουργίας αυτόματα με την εκκίνηση του προγράμματος
Hide Mode – Ελαχιστοποίηση στο System Tray.

Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Δε χρειάζεται εγκατάσταση.
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


*** Development by: Vagelis Kyriakopoulos