Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τιμή και Δόξα στους Ήρωες που με τη ζωή τους κατάφεραν αυτό που απολαμβάνουμε ΣΗΜΕΡΑ...