Μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τα στοιχεία που
εμπεριέχονται στα Έγγραφα και στον πίνακα ελέγχου χωρίς να χρειάζεται να τα ανοίξουμε.


Κάντε δεξί κλικ στο Taskbar και επιλέξτε Ιδιότητες

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	epstmenenar1.png 
Προβολές: 1 
Μέγεθος: 2,1 KB 
ID: 8137

Επιλέξτε την καρτέλα "Μενού Έναρξη" και κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμογή"

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	epstmenenar2.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 48,6 KB 
ID: 8138

Στο παράθυρο που ανοίγει, εμφανίζονται τα στοιχεία του μενού έναρξη.

Για να τα κάνετε να εμφανίζονται εκτεταμένα τσεκάρετε την επιλογή "Εμφάνιση ως μενού" κάτω από το στοιχείο που σας ενδιαφέρει.

Εγώ στον οδηγό επέλεξα τον Πίνακα Ελέγχου.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	epstmenenar3.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 50,9 KB 
ID: 8139

Κάντε κλικ στο "ΟΚ" και ανοίξτε το μενού Έναρξη για να δείτε εκτεταμένα τα στοιχεία που επιλέξατε.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	epstmenenar4.jpg 
Προβολές: 1 
Μέγεθος: 21,2 KB 
ID: 8140