Εδώ μπορείτε να κάνετε τη δημοσίευσή σας, σε ότι έχει να κάνει με Διάφορες Ζητήσεις
*Γράφετε μόνο το είδος Ζήτησης και κάποιες λεπτομέρειες επεξήγησης.
Αν θέλετε γράφετε όνομα, τηλέφωνο και για περισσότερα στοιχεία μέσω προσωπικού μηνύματος με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

*Αυτός που ενδιαφέρεται για την συγκεκριμένη Ζήτηση στέλνει προσωπικό μήνυμα στον Εκκινητή της δημοσίευσης και γίνεται διάλογος για τα περαιτέρω.
(εκτός εάν θέλει να ρωτήσει δημοσίως κάποιες διευκρινήσεις)

*
Απαγορεύονται απαντήσεις που αλλοιώνουν τη σοβαρότητα και το νόημα της αρχικής δημοσίευσης.
*Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε όποια συναλλαγή


Ο Εκκινητής της δημοσίευσης οφείλει να ενημερώσει,
όταν η Ζήτηση του δεν ισχύει πλέον.
Μετά το πέρας ενός έτους θα αποσύρεται η ανάρτηση χωρίς ενημέρωση.


Ολοκληρωμένες Ζητήσεις (43)