Εδώ μπορείτε να κάνετε την δημοσίευση σας, σε ότι έχει να κάνει με Διάφορες Προσφορές
*Γράφετε το είδος Προσφοράς και κάποιες λεπτομέρειες επεξήγησης.
Αν θέλετε γράφετε όνομα, τηλέφωνο και για περισσότερα στοιχεία μέσω προσωπικού μηνύματος με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

*Αυτός που ενδιαφέρεται για την συγκεκριμένη Προσφορά στέλνει προσωπικό μήνυμα στον Εκκινητή της δημοσίευσης και γίνεται διάλογος για τα περαιτέρω.
(εκτός εάν θέλει να ρωτήσει δημοσίως κάποιες διευκρινήσεις)

*Απαγορεύονται απαντήσεις που αλλοιώνουν τη σοβαρότητα και το νόημα της αρχικής δημοσίευσης.
*Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε όποια συναλλαγή.


Ο Εκκινητής της δημοσίευσης οφείλει να ενημερώσει, όταν η Ζήτηση του δεν ισχύει πλέον.
Μετά το πέρας ενός έτους θα αποσύρεται η ανάρτηση χωρίς ενημέρωση


Ολοκληρωμένες Προσφορές (243)