Ελέγξτε την κατάσταση του Επεξεργαστή σας.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	real temp.jpg 
Προβολές: 24 
Μέγεθος: 80,0 KB 
ID: 4097


Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της θερμοκρασίας κι έχει σχεδιαστεί για όλους τους Intel με ενιαίο πυρήνα, Dual Core, τετραπλού πυρήνα και Core i7 επεξεργαστές. Κάθε πυρήνας για αυτούς τους επεξεργαστές έχει ένα ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας (DTS), η οποία αναφέρει τα δεδομένα της θερμοκρασίας σε σχέση με TJMax που είναι η ασφαλής μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας πυρήνων για τη CPU. Όπως η CPU σας ζεσταίνει, η απόσταση σε TJMax θα μειωθεί. Αν φτάσει στο μηδέν, ο επεξεργαστής σας θα αρχίσει να έχει θερμικό γκάζι ή να επιβραδύνει μεγιστοποιώντας έτσι την απόστασή σας μακριά από TJMax κι έτσι θα βοηθήσει τον υπολογιστή σας να τρέξει σε πλήρη ταχύτητα και πιο αξιόπιστα .

Κύρια Χαρακτηριστικά
•Reads temperature information from all Intel Core based processors. Pentium 4 processors are not supported.
•Ability to individually calibrate Real Temp for each core of your CPU.
•Program is based on temperature data gathered using a Fluke 62 IR Thermometer.
•Test Sensors feature will check your DTS sensors for any sign of problems.
•Keeps track of Minimum and Maximum temperatures with full logging features.
•Reporting and logging of the Intel PROCHOT# thermal throttle activity bit.
•Quick, very accurate and repeatable benchmark.
•Displays MHz, TJMax, CPUID, APIC ID and Calibration settings.
•High temperature alarm and shutdown feature based on CPU or Nvidia GPU temperature.
Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
No installation or registry modifications required.

Πληροφορία Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α
Support for Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 (32/64 bit)
Portable Version

Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή