Τό κινητό μου HTC Desire 620 δέν ανοίγει καί οταν προσπαθώ νά κάνω επαναφορά από τά κουμπιά συσκευής εμφανίζει τά παρακάτω Software status: official**** Locked**** A31_UL PVT SHIP S-ON HBOOT-3.19.0.0000 RADIO-00.03.012_U10012131_41.09.1216 OS-1.51.401.5 eMMC-boot 1024MB Aug 27 2015,21:15:13.0