Αυξήστε την ακρίβεια του GPS σας.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	GGRS 87 - ΕΓΣΑ87.jpg 
Προβολές: 56 
Μέγεθος: 6,7 KB 
ID: 9135

Προβάλετε και μετατρέψτε το στίγμα του GPS σε συντεταγμένες στο
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 (GGRS87 - EGSA 87 - ΕΓΣΑ 87).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	GGRS 87 - ΕΓΣΑ87_1.jpg 
Προβολές: 1 
Μέγεθος: 38,8 KB 
ID: 9136

Αποθηκεύστε τα σημεία σε λίστα και υπολογίστε το εμβαδό.
Εξάγετε τις λίστες σημείων σε αρχεία τύπου .txt, .csv, .kml & .dxf.

Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή