Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει Soft-Reset, ανάλογα με τη σειρά της συσκευής.
Επιλέξτε τη σωστή συσκευή από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που ισχύουν:

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	navigon.png 
Προβολές: 120 
Μέγεθος: 92,4 KB 
ID: 7684

Προειδοποίηση  Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Χρήση ΜΟΝΟ σε περίπτωση που δεν έχετε άλλη επιλογή.
Δε φέρω καμία ευθύνη, αλλά ούτε θα μπορέσω να βοηθήσω αν κάτι πάει στραβά...


Navigon 20s, 70/72s, 92s, 33xx, 43xx, 63xx, 72xx/73xx, 81xx/83xx, 84xx:
- Πατήστε το κουμπί reset (π.χ καρφίτσα) στο κάτω μέρος του πλαισίου. Το λογισμικό θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση.

Navigon 40/42s:
- Πατήστε το κουμπί reset (π.χ καρφίτσα) στην αριστερή πλευρά του πλαισίου. Το λογισμικό θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση.

Navigon 12xx, 13xx, 22xx, 23xx:
- Πατήστε το κουμπί reset (π.χ με καρφίτσα) στα δεξιά του πλαισίου έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση, για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, έως ότου ενεργοποιηθεί και πάλι η συσκευή.

Navigon 14xx, 21xx, 24xx, 25xx:
- Πατήστε το κουμπί reset (π.χ με καρφίτσα) στην κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου έως ότου η ίδια η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση έως ότου ενεργοποιηθεί και πάλι η συσκευή.