Ότι σχετικό με το αρχείο Speedcam.txt και γενικώς με όλα τα αρχεία txt που τυχόν έχουμε στο φάκελο speedcam,
του igo - primo κ.τ.λ.π. Έλεγχος, μετατροπή, διαχωρισμός και ανίχνευση λαθών.

Σας παραθέτω κάποιες εικόνες, παίξτε με το πρόγραμμα για να καταλάβετε πως λειτουργεί και τι μπορείτε να κάνετε με αυτό.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Speedcam_Database_Converter_a.jpg 
Προβολές: 21 
Μέγεθος: 50,1 KB 
ID: 7066

Σε έλεγχο ενός αρχείου...
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Speedcam_Database_Converter_b.jpg 
Προβολές: 10 
Μέγεθος: 48,3 KB 
ID: 7067

Επιλογή χωρών, σε περίπτωση που υπάρχουν δεδομένα και άλλων χωρών, για διαχωρισμό ή έλεγχο.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Speedcam_Database_Converter_c.jpg 
Προβολές: 6 
Μέγεθος: 42,9 KB 
ID: 7068

Σε έλεγχο ενός προβληματικού αρχείου, όπου δεν θα το καταλάβετε με άλλο τρόπο. Απλά θα περάσετε από το σημείο
που έπρεπε να ειδοποιηθείτε κατά την πλοήγηση ότι υπάρχει κάμερας ταχύτητας αλλά τζίφος.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Speedcam_Database_Converter_d.jpg 
Προβολές: 137 
Μέγεθος: 3,9 KB 
ID: 7069

Βλέπετε παραπάνω που γράφει "Error in line 12"
Αν ανοίξουμε το αρχείο μας με το "Notepad++", θα δούμε ότι υπάρχει ένα κενό στις συντεταγμένες.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Speedcam_Database_Converter_e.jpg 
Προβολές: 104 
Μέγεθος: 51,0 KB 
ID: 7070

Το διορθώνουμε αφαιρώντας το κενό...
κι άλλες επιλογές που θα πρέπει να δοκιμάστε.


Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή