Καλλιτέχνης: The Who
Άλμπουμ: "The Who Sings My Generation" (1965)

ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
My Generation

People try to put us d-down
(Talkin' 'bout my generation)
Just because we get around
(Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold
(Talkin' 'bout my generation)
I hope I die before I get old
(Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
Why don't you all f-fade away
(Talkin' 'bout my generation)
And don't try to dig what we all s-s-say
(Talkin' 'bout my generation)
I'm not trying to cause a big s-s-sensation
(Talkin' 'bout my generation)
I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation
(Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
Why don't you all f-fade away
(Talkin' 'bout my generation)
And don't try to dig what we all s-s-say
(Talkin' 'bout my generation)
I'm not trying to cause a big s-s-sensation
(Talkin' 'bout my generation)
I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation
(Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
People try to put us d-down
(Talkin' 'bout my generation)
Just because we get around
(Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold
(Talkin' 'bout my generation)
I hope I die before I get old
(Talkin' 'bout my generation)
This is my generation
This is my generation, baby
Η γενιά μου

Ο κόσμος να μας ρ-ρίξει θέλει
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Μόνο γιατί την περνάμε μέλι
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Τα πράματα φαίνονται χ-χ-χάλια
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Ας πεθάνω πριν τρέξουν σάλια
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Αυτή είναι η γενιά μου
Αυτή είναι η γενιά μου,
Γιατί όλοι σας δεν χ-χ-χάνεσται
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Μ’ αυτά που λέμε μην π-πιάνεστε
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Δεν ζητώ προσοχή για τη αρχ-χ-οντία μου
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Μιλάω μόνο για τη γ-γ-γ-γενιά μου
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Αυτή είναι η γενιά μου
Αυτή είναι η γενιά μου,
Γιατί όλοι σας δεν χ-χ-χάνεσται
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Μ’ αυτά που λέμε μην π-πιάνεστε
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Δεν ζητώ προσοχή για τη αρχ-χ-οντία μου
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Μιλάω μόνο για τη γ-γ-γ-γενιά μου
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Αυτή είναι η γενιά μου
Αυτή είναι η γενιά μου,
Ο κόσμος να μας ρ-ρίξει θέλει
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Μόνο γιατί την περνάμε μέλι
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Τα πράματα φαίνονται χ-χ-χάλια
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Ας πεθάνω πριν τρέξουν σάλια
(Μιλάω για τη γενιά μου)
Αυτή είναι η γενιά μου
Αυτή είναι η γενιά μου