- Μπαμπά ο Αη Βασίλης ξέρει το Playstation4;
- Αυτό του ζήτησες;
- Ναι
- Δεν υπάρχει Αη Βασίλης...