Από τα πιο εντυπωσιακά Λειτουργικά Συστήματα με εντυπωσιακά γραφικά
και πολλές ενσωματωμένες εφαρμογές , που θα κάνουν τη διαχείριση του Λειτουργικού, παιχνίδι...


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	kali linux.jpg 
Προβολές: 78 
Μέγεθος: 46,3 KB 
ID: 6525

Ειδικά Χαρακτηριστικά:
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου


Full Customisation of Kali ISOs
Full customisation of Kali ISOs with live-build allowing you to create your own Kali Linux images – Kali Linux is heavily integrated with live-build, allowing endless flexibility in customising and tailoring every aspect of your Kali Linux ISO images. Want a non-root user, KDE version of Kali with only the top 10 tools installed? We have a Kali Linux live build recipe for that!

Kali Linux ISO of Doom and Other Kali Recipes
The Kali Linux ISO of doom – a great example of the flexibility of live-build, and the types and complexity of customisations possible. Build a self installing, reverse VPN auto-connecting, network bridging Kali image – for the perfect hardware backdoor.

Kali Linux Live USB with LUKS Encrypted Persistence
Kali Linux Live USB persistence with LUKS encryption – Kali has extensive support for USB live installs, allowing for features such as file persistence or full (USB) disk encryption.

Kali Linux Live USB with Multiple Persistence Stores
Kali Linux Live USB with multiple persistence stores – What’s more, Kali Linux supports multiple persistence USB stores on a single USB drive. You can create a live Kali USB bootable drive which supports encryption and multiple store profiles.

Kali Linux Full Disk Encryption
Kali Linux LUKS Full Disk Encryption (FDE) – Having the ability to perform a full disk encryption of your sensitive penetration testing computer drive is an essential feature needed in our industry. Just the thought of unencrypted client data getting lost or mishandled is horrific.

Kali Linux LUKS Encryption Nuke
Nuking your Kali Linux hard disk with the Kali LUKS nuke option – While being able to encrypt your drives is important, we believe it’s also important to be able to quickly control the destruction of data on these drives. Our Kali LUKS nuke feature is unique to our distribution.

Kali Linux Metapackages
Mastering Kali Linux tool sets with Kali Metapackages – Kali contains a bunch of metapackage collections which aggregate different toolsets. This makes it easy to get custom, minimized environments set up. For example, if all you need are some wireless tools for an upcoming assessment, you can apt-get install kali-linux-wireless.

Kali Linux Amazon EC2 AWS Images
Kali Linux in the cloud – Kali Amazon EC2 images available – Need to spin up a Kali box quickly? Perhaps you need some serious bandwidth or disk space for your upcoming tasks. You can easily set up a cloud version of Kali Linux in the Amazon Elastic Compute Cloud.

Kali Linux Accessibility Features
Kali Linux accessibility features for visually impaired users – Kali is one of the very few Linux distributions which have a working accessibility system for blind or visually impaired users through both voice feedback and braille hardware support.

Automating Kali Linux Deployment
Automating Kali Linux deployment via Unattended PXE installations – You can automate and customize your Kali Linux installations over the network. You are one PXE boot away from a fresh, custom Kali installation, or 10,000 of them.

Kali Linux on a Raspberry Pi and Other ARM Devices
Kali Linux on a Raspberry Pi and a bunch of other interesting ARM devices – Kali supports over a dozen different ARM devices and common hardware such as Raspberry Pi, Odroid, Beaglebone, and more. We’re very active in the ARM arena and constantly add new interesting hardware to our repertoire.
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή