Ενας υδραυλικός μάστορας μέσα σε ένα βόθρο φωνάζει τον βοηθό του, πιάσε ένα σφυρί γρήγορα και κοιτά εδώ να μαθαίνεις γιατί βοηθός θα μείνεις