Ένα τραγούδι χωρίς λόγια, υπέροχο αν και μελαγχολικό. Το αγαπημένο σας ποτό στο χέρι και δώστε του να καταλάβει.