Ο πιστός σκύλος ακολουθεί την καρδιά του αφεντικού του