Για συστήματα Linux μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κάμερα με τους εξής τρόπους.


web camera

α)Απενεργοποίηση της κάμερας μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση

Ανοίξτε το τερματικό [ Ctrl + Alt + T ) και δώστε την εντολή :

command:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


β) Απενεργοποίηση της κάμερας μόνιμα
[θα είναι απενεργοποιημένη έως ότου την ενεργοποιήσετε ξανά]

Ανοίξτε το τερματικό [ Ctrl + Alt + T ) και δώστε την εντολή :

command:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Ένα αρχείο κειμένου θα πρέπει να ανοίξει. Επικολλήστε στο τέλος του αρχείου κειμένου σε μια νέα γραμμή:

command:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα απλά αφαιρέστε
την γραμμή blacklist uvcvideo από το blacklist.conf με την πιο πάνω διαδικασία