Πολυνηματικός μετατροπέας αρχείων βίντεο και ήχου.
καθώς και video downloader αλλά και Dvd ripper .

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	tss.gif 
Προβολές: 27 
Μέγεθος: 116,7 KB 
ID: 5792

Με την χρήση των MEncoder, MPlayer και FFMpeg μπορεί να μετατρέψει
σχεδόν κάθε αρχείο βίντεο και ήχου από τον ένα τύπο στον άλλο.
Υπότιτλοι με το ίδιο όνομα όπως το αρχείο του βίντεο μπορούν να ενσωματωθούν [hard-code ] στο βίντεο.
Υποστηρίζει μέχρι 16 ταυτόχρονους διαφορετικούς κωδικοποιητές μειώνοντας δραματικά τον χρόνο μετατροπής.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών ροών ήχου και υποτίτλων οι οποίοι περιέχονται σε ένα αρχείο βίντεο.
Είναι δυνατή η εξαγωγή τμημάτων περιεχομένου από αρχεία βίντεο ή ήχου .
Επεξεργασία υποτίτλων και καθυστερήσεις ήχου στο τμήμα του βίντεο που θα κωδικοποιηθεί.
Effects όπως deinterlacing ή περικοπή μπορούν να εφαρμοστούν στα αρχεία βίντεο κλπ.


Χαρακτηριστικά


 • Τρέξτε μέχρι και 16 ταυτόχρονες διαδικασίες με τους FFMpeg και Mencoder να κάνουν εσωτερική πολυνηματική κωδικοποίηση.
 • Rip απροστάτευτα DVDs
 • Εσωτερική ενσωμάτωση υποτίτλων [hard-code ] με την χρήση του Mencoder
 • Απλή ενσωμάτωση υποτίτλων [soft-code] με την χρήση του Mencoder
 • Κατεβάστε αρχεία βίντεο / ήχου από το YouTube κ.α.
 • 840 προεπιλογές συσκευών.
 • Δυνατότητα κωδικοποίησης δύο περασμάτων [ 2 pass encoding ] για τη βελτίωση της ποιότητας του εξαγόμενου αρχείου.
 • Δυνατότητα προσαρμογής προσωπικών επιλογών στους κωδικοποιητές.
 • Εξαγωγή τμημάτων ήχου ή βίντεο.
 • Μετατρέψτε αρχεία ήχου (MP3 σε AAC, κλπ).
 • Επιλογή ροής ήχου / υποτίτλου από αρχεία με πολλαπλές ροές ήχων / υποτίτλων.
 • Εξαγωγή εργασιών σε αρχείο .bat ώστε να μπορούν να εκτελεσθούν αργότερα.
 • Δυνατότητα προεπισκόπησης για όλες τις επιλογές που εφαρμόζονται.
 • Επεξεργασία / δημιουργία προεπιλογών.
 • Λειτουργεί στο Wine [για συστήματα Liux].
 • Διατίθεται σε 64bit και 32bit εκδόσεις .

Να σημειωθεί ότι τα θέματα εμφάνησης του προγράμματος [ skins] είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μέσα από το μενού των ρυθμίσεων.
Το πρόγραμμα ενσωματώνει / χρησιμοποιεί τα παρακάτω εργαλεία :

 • FFMpeg
 • MEncoder/MPlayer
 • MediaInfo
 • AlphaControls
 • JVCL
 • Youtube-dl


Την στιγμή που γράφεται το νήμα η τελευταία έκδοση του TEncoder είναι η 4.5.2
και μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση που σας ενδιαφέρει από τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή