Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παρατηρήσει στον κατάλογο λήψεων αρχεία με επέκταση ".crdownload".
Το Chrome δημιουργεί ένα κάθε φορά που ξεκινάτε τη λήψη ενός αρχείου.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Google_chrome_crdownload.jpg 
Προβολές: 39 
Μέγεθος: 40,4 KB 
ID: 5663

Αυτά μετονομάζονται αυτόματα όταν τελειώνει με επιτυχία μια λήψη, αλλά μπορεί να κολλήσουν αν υπάρχει λάθος κατά τη διαδικάσία.

Πότε και γιατί το Chrome δημιουργεί αυτά τα αρχεία
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τέτοια αρχεία δημιουργούνται κατά τις λήψεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχει ξεκινήσει η λήψη ενός αρχείου μουσικής που ονομάζεται Song.mp3.
Στη λίστα λήψεων του Chrome θα εμφανιστεί το "Song.mp3" και επιπλέον στον φάκελο λήψεων ένα ακόμα αρχείο με το όνομα "Song.mp3.crdownload".
Το εν λόγω αρχείο θα αυξάνεται σε μέγεθος όσο θα βρίσκεται σε εξέλιξη το κατέβασμά του.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη ολόκληρου του αρχείου, το Chrome θα το μετονομάσει σε Song.mp3, αφαιρώντας την επέκταση .crdownload.
Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Επομένως, η επέκταση .crdownload φανερώνει αρχείο, η λήψη του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

Άλλα προγράμματα περιήγησης μπορεί να αποθηκεύουν τις σε εξέλιξη λήψεις σε ένα διαφορετικό φάκελο και να πρέπει ο χρήστης να τις μεταφέρει όταν περατωθεί το κατέβασμα.

Προειδοποίηση  Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Μη διαγράψετε το αρχείο .crdownload ενόσω “κατεβαίνει” ακόμα

Φυσικά, αν πλέον δε θέλετε πραγματικά να κατεβάσετε το αρχείο, μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη και το Chrome θα διαγράψει αυτόματα το σχετικό αρχείο .crdownload.

Το Chrome μπορεί να συνεχίσει τις λήψεις αυτών των αρχείων
Υπάρχει περίπτωση να δείτε ένα αρχείο .crdownload ακόμη κι αν το Chrome δεν κατεβάζει κάτι τη δεδομένη στιγμή.
Ανοίξτε τη σελίδα λήψεων του Chrome κι εκεί μπορεί να δείτε μια λήψη που είναι ελλιπής. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε σε εξέλιξη κατέβασμα αρχείου που διακόπηκε λόγω δικού σας προβλήματος σύνδεσης στο διαδίκτυο ή του διακομιστή.
Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε "παύση" μιας λήψη για να συνεχίσετε αργότερα, οπότε το Chrome θα κρατήσει το αρχείο .crdownload μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ή να το σταματήσετε εσείς.
Σ' αυτή την περίπτωση, το Chrome θα προσπαθήσει να ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε ώστε να προστεθεί το υπόλοιπο του αρχείου.
Όμως, η επανάληψη ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα σωστά.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Google_chrome_crdownload_paused.jpg 
Προβολές: 40 
Μέγεθος: 38,5 KB 
ID: 5664

Συνεπώς, δεν υπάρχει χρονικός ή άλλος περιορισμός στο να διαγράψετε το αρχείο.
Όπως αναπτύχθηκε νωρίτερα, έχετε τη δυνατότητα να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή με δική σας πρωτοβουλία.