Το απλούστερο είδος του οικιακού δικτύου περιέχει δύο υπολογιστές.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος δικτύωσης για διαμοιρασμό αρχείων, ενός εκτυπωτή ή άλλης περιφερειακής συσκευής, ακόμη και μια σύνδεση στο Internet.
Για τη σύνδεση δύο pc για κοινή χρήση αυτών και άλλων πόρων του δικτύου, εξετάζονται οι επιλογές που περιγράφονται παρακάτω.

Απευθείας σύνδεση με το καλώδιο

Η παραδοσιακή μέθοδος περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής σύνδεσης, με τη χρήση ενός καλωδίου στα δύο συστήματα.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για τη δικτύωση με αυτόν τον τρόπο:

Ethernet - Διασταυρωμένο καλώδιο
Σειριακό καλώδιο μόντεμ ή παράλληλο καλώδιο
Καλώδια USB ειδικού σκοπού


Ethernet - Από τις παραπάνω επιλογές, η μέθοδος αυτή προτιμάται καθώς υποστηρίζει μια αξιόπιστη, υψηλής ταχύτητας σύνδεση με απαίτηση ελάχιστης σύνθεσης
Επιπρόσθετα, η τεχνολογία προσφέρεται ως λύση πιο γενικής χρήσης, επιτρέποντας να κατασκευαστούν αργότερα αρκετά εύκολα δίκτυα με περισσότερους των δύο υπολογιστών.
Στην περίπτωση που ένας από τους υπολογιστές διαθέτει προσαρμογέα δικτύου, αλλά ο άλλος έχει USB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο crossover Ethernet.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	ethernet.jpg 
Προβολές: 46 
Μέγεθος: 42,2 KB 
ID: 5495

Σειριακή και παράλληλη - Εφόσον χρησιμοποιούνται Microsoft Windows, αυτό το είδος της καλωδίωσης, που ονομάζεται απευθείας καλωδιακή σύνδεση (DCC), προσφέρει την ίδια βασική λειτουργικότητα με καλώδια Ethernet, αλλά με χαμηλότερη απόδοση.
Προτιμάται η εν λόγω επιλογή εάν διατίθενται άμεσα τέτοια καλώδια και η ταχύτητα του δικτύου δεν αποτελεί ανησυχία.
Ποτέ δε χρησιμοποιούνται σειριακή και παράλληλα καλώδια για σύνδεση περισσότερων των δύο υπολογιστών.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Modem_cable.jpg 
Προβολές: 46 
Μέγεθος: 31,5 KB 
ID: 5496 Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Parallel_cable.jpg 
Προβολές: 46 
Μέγεθος: 32,6 KB 
ID: 5497

USB– Τα απλά καλώδια USB δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σύνδεση δύο υπολογιστών απευθείας μεταξύ τους.
Εάν γίνει αυτό, μπορεί να βλάψει ηλεκτρικά τους υπολογιστές.
Ωστόσο, υπάρχουν ειδικά καλώδια USB που έχουν σχεδιαστεί για την άμεση σύνδεση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.
Είναι προτιμητέα αυτή η επιλογή έναντι των άλλων, εάν οι υπολογιστές δεν διαθέτουν προσαρμογείς δικτύου Ethernet.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	usb_cable.jpg 
Προβολές: 46 
Μέγεθος: 24,6 KB 
ID: 5498

Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Για να γίνουν οι απαραίτητες διασυνδέσεις με Ethernet, USB, σειριακά ή παράλληλα καλώδια, απαιτείται
1. κάθε υπολογιστής να έχει μια λειτουργική διεπαφή του δικτύου με εξωτερική υποδοχή για το καλώδιο, και
2. να έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα οι ρυθμίσεις του δικτύου σε κάθε υπολογιστή.


Προειδοποίηση  Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί τηλεφωνική γραμμή ή το καλώδιο τροφοδοσίας για απευθείας σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών για δικτύωση.


Ασύρματη δικτύωση

Τα τελευταία χρόνια, οι ασύρματες λύσεις απολαμβάνουν αυξανόμενη δημοτικότητα για οικιακή δικτύωση.
Όπως και με τις ενσύρματες λύσεις, υπάρχουν πολλές διαφορετικές ασύρματες τεχνολογίες για να στηρίξουν δίκτυα υπολογιστών:

Wi-Fi
Bluetooth
Υπέρυθρες - Infrared


Wi-Fi - Η σύνδεση μπορεί να φθάσει σε μεγαλύτερη απόσταση από τις ασύρματες εναλλακτικές λύσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Πολλοί νεότεροι υπολογιστές, ιδιαίτερα οι φορητοί, περιέχουν ενσωματωμένες Wi-Fi δυνατότητες, καθιστώντας την προτιμώμενη επιλογή στις περισσότερες περιπτώσεις.
Το Wi-Fi μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με είτε χωρίς ένα εξάρτημα του δικτύου. Είναι ιδιαίτερα απλή στην εγκατάσταση η δικτύωση Wi-Fi μεταξύ δύο υπολογιστών μέσω λειτουργίας ad-hoc).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	wifi.gif 
Προβολές: 46 
Μέγεθος: 14,6 KB 
ID: 5499

Η τεχνολογία Bluetooth υποστηρίζει, σε λογικά πλαίσια, υψηλές ταχύτητες ασύρματης σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών, χωρίς την ανάγκη εξαρτήματος δικτύου.
Πιο συχνά χρησιμοποιείται για δικτύωση ενός υπολογιστή με μια συσκευή χειρός, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.
Οι περισσότεροι παλαιότεροι desktop υπολογιστές δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα.
Ο τρόπος αυτού του είδους δικτύωσης λειτουργεί καλύτερα εάν και οι δύο συσκευές είναι στο ίδιο δωμάτιο σε στενή εγγύτητα μεταξύ τους.
Η μέθοδος παρουσιάζει ενδιαφέρον για δικτύωση με φορητές συσκευές και υπολογιστές που δεν έχουν δυνατότητα Wi-Fi.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Bluetooth.jpg 
Προβολές: 46 
Μέγεθος: 28,2 KB 
ID: 5500

Δυνατότητα υπέρυθρης δικτύωσης υπήρχε σε φορητούς υπολογιστές αρκετά χρόνια πριν γίνουν δημοφιλής οι τεχνολογίες Wi-Fi ή Bluetooth.
Η σύνδεση λειτουργεί μόνο μεταξύ δύο υπολογιστών και είναι σχετικά γρήγορη.
Όντας πολύ απλή στην εγκατάσταση και τη χρήση, χρησιμοποιείται εάν οι υπολογιστές υποστηρίζουν υπέρυθρες και δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi ή Bluetooth.