Συντομεύσεις χρησιμοποιώντας το ποντίκι...


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Excel-icon.png 
Προβολές: 30 
Μέγεθος: 76,6 KB 
ID: 5478


Συντόμευση
Περιγραφή
Κάντε διπλό κλικ (σε ένα κελί) Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του κελιού
Κάντε διπλό κλικ (σε σειρά / στήλη διαχωριστικό) Ρυθμίστε το ύψος / πλάτος για αυτόματη προσαρμογή
Κρατήστε πατημένο το Shift + κλικ στα κελιά Επιλέξτε πολλαπλά κελιά
Τροχός Ctrl + ποντίκι Μεγεθύνει μέσα και έξω από το έγγραφο.
High-light κεφαλίδες πολλαπλές σειρές / στήλες, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην γραμμή / στήλη διαχωριστικό στη συνέχεια σύρετε Ρυθμίστε το ύψος / πλάτος των γραμμών /στηλών
Κάντε κλικ σε σειρά / στήλη διαχωριστικό και στη συνέχεια σύρετε Ρυθμίστε το ύψος / πλάτος της γραμμής / στήλης
Τριπλό-κλικ Επιλέξτε όλο το περιεχόμενο στο κελί
High-light κεφαλίδες πολλαπλές σειρές / στήλες, στη συνέχεια, διπλό κλικ σε μια σειρά / στήλη διαχωριστικό Ρυθμίστε το ύψος / πλάτος για την αυτόματη προσαρμογή όλων των υψηλών φωτιζόμενες σειρές / στήλες

Συντομεύσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα...

Συντόμευση Περιγραφή
F2 Επεξεργαστείτε το επιλεγμένο κελί.
F7 Ορθογραφικός έλεγχος στο επιλεγμένο κείμενο ή / στο έγγραφο.
F11 Δημιουργία γραφήματος.
Ctrl + A Επιλέξτε όλα.
Ctrl + B Bold. (Έντονη Γραφή)
Ctrl + C Αντιγραφή.
Ctrl + F Βρείτε (ίδιο με το Shift + F5).
Ctrl + G Πηγαίνετε σε
Ctrl + H Αντικαταστήστε.
Ctrl + I Πλάγια Γραφή.
Ctrl + K Εισαγωγή συνδέσμου.
Ctrl + N Νέο βιβλίο εργασίας.
Ctrl + O Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας.
Ctrl + P Εκτύπωση Διαλόγου
Ctrl + S Αποθήκευση.
Ctrl + U Υπογραμμίστε.
Ctrl + V Επικόλληση.
Ctrl + Z Αναίρεση.
Ctrl + Y Επανάληψη.
Ctrl + X Αποκοπή.
Ctrl + 5 Διακριτή διαγραφή κειμένου.
Ctrl + F3 Ορίστε Όνομα.
Ctrl + F4 Έξοδος Excel.
Ctrl + F6 Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας.
Ctrl + F9 Ελαχιστοποίηση τρέχοντος παραθύρου.
Ctrl + F10 Μεγιστοποίηση τρέχοντος παραθύρου.
Shift + F1 Ενεργοποίηση Βοήθεια Στοιχείο.
Shift + F2 Εισάγετε Σχόλια.
Shift + F3 Εισαγωγή συνάρτησης.
Ctrl + Shift +? Εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
Ctrl +? Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
Ctrl + Page κάτω Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο εργασίας.
Ctrl + Page επάνω Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο εργασίας.
Ctrl + Shift + # Μορφή αριθμού: Ημερομηνία
Ctrl + Shift + @ Αριθμός Μορφή: Ώρα.
Ctrl + Shift +! Αριθμός Μορφή: Κόμματα.
Ctrl + Shift + $ Μορφή Αριθμός: νομίσματος
Ctrl + Shift +% Μορφή Αριθμός: Ποσοστό
Ctrl + Shift + ^ Αριθμός Μορφή: Επιστημονική.
Ctrl + Διάστημα Επιλέξτε ολόκληρη τη στήλη.
Shift + Διάστημα Επιλέξτε ολόκληρη τη σειρά.
Ctrl + (βελάκι) Μετακίνηση στην επόμενη ενότητα.