Εάν τα εικονίδια έχουν εξαφανιστεί από την περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να δοκιμάσετε:
πρώτον, πατήστε το πλήκτρο των Windows και [R], πληκτρολογήστε "regedit" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Περιηγηθείτε στο
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
και διαγράψτε τις δύο αξίες IconStreams και PastIconsStream.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	taskbar_icons.jpg 
Προβολές: 39 
Μέγεθος: 43,3 KB 
ID: 5203

Κάνετε επανεκκίνηση ή αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.
Εάν είστε σε περιβάλλον windows XP και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται ανοίξτε το Add or Remove Programs στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Add / Remove Windows Components, αναπτύξτε το στοιχείο Networking Services και καταργήστε το "Διασύνδεση UPnP Χρήστη". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK> Επόμενο.

Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
αφορά σε windows XP, Vista, 7