Είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο επισήμανσης και συγχώνευσης αλλαγών για Windows.
Μπορεί να συγκρίνει φακέλους και αρχεία και να παρουσιάσει τις διαφορές τους σε επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	WinMerge_logo.gif 
Προβολές: 39 
Μέγεθος: 4,6 KB 
ID: 5043

Είναι πολύ χρήσιμη εφαρμοφή για τον εντοπισμό αλλαγών μεταξύ εκδόσεων ενός έργου και συγχώνευση αλλαγών μεταξύ εκδόσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εξωτερικό εργαλείο εντοπισμού διαφορών/συγχώνευσης ή ως μεμονωμένη εφαρμογή.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	WinMerge.jpg 
Προβολές: 39 
Μέγεθος: 83,9 KB 
ID: 5044 Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	WinMerge_1.jpg 
Προβολές: 41 
Μέγεθος: 87,5 KB 
ID: 5045


Δυνατότητες
Το πρόγραμμα διαθέτει πλήθος χρήσιμων υποστηρικτικών δυνατοτήτων για μεγιστοποίηση της ευκολίας και χρησιμότητας της σύγκρισης, του συγχρονισμού και της συγχώνευσης:

Γενικά
Υποστήριξη για Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/2012
Χειρίζεται μορφές αρχείων κειμένου από Windows, Unix και Mac
Υποστήριξη Unicode
Περιβάλλον με καρτέλες

Σύγκριση αρχείων
Οπτική παρουσίαση διαφορών και συγχώνευση αρχείων κειμένου
Ευέλικτο πρόγραμμα επεξεργασίας με επισήμανση συντακτικού, αριθμούς γραμμής και αναδίπλωση λέξεων
Επισημαίνει τις διαφορές εντός των γραμμών
Η περιοχή διαφορών εμφανίζει την εκάστοτε διαφορά σε δύο κατακόρυφα παράθυρα
Το παράθυρο θέσης εμφανίζει χάρτη των συγκρινόμενων αρχείων
Εντοπισμός μετακινημένων γραμμών

Σύγκριση φακέλων
Με τα βασιζόμενα σε κανονικές παραστάσεις φίλτρα αρχείων μπορείτε να εξαιρείτε και να περιλαμβάνετε στοιχεία
Γρήγορη σύγκριση με χρήση μεγέθους και ημερομηνιών των αρχείων
Συγκρίνει έναν φάκελο ή περιλαμβάνει όλους τους υποφακέλους
Μπορεί να εμφανίσει τα αποτελέσματα της σύγκρισης φακέλων σε μορφή δένδρου

Έλεγχος έκδοσης
Δημιουργεί αρχεία patch (μορφής Normal, Context και Unified)
Επίλυση διενέξεων αρχείων
Υποτυπώδης ενοποίηση με Visual SourceSafe και Rational ClearCase

Άλλα
Ενσωμάτωση στο κέλυφος (υποστήριξη για εκδόσεις 64 bit των Windows)
Υποστήριξη για αρχειοθήκες μέσω 7-Zip
Υποστήριξη για πρόσθετα
Μεταφράσιμο περιβάλλον
Online εγχειρίδιο και εγκατεστημένη βοήθεια σε HTML

Απαιτήσεις
Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/2012
Microsoft Visual C++ 2008 Runtime Components (περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εγκατάστασης)
Δικαιώματα διαχειριστή για το πρόγραμμα εγκατάστασης
Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασής του είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης.
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να εξαγάγετε το πακέτο zip στην επιθυμητή θέση και να εκτελέσετε το WinMergeU.exe
Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή