Κρυφοί κωδικοί για το galaxy 4


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	samsung_galaxy4.jpg 
Προβολές: 45 
Μέγεθος: 37,2 KB 
ID: 4607

*#0*# (Τesting mode)
*#06# (IEMI)
*2767*4387264636# (Κωδικός Προϊόντος)

*#32489#
(Για Service Mode)
*#0011# (Μετάβαση στο Service Menu)
#7353# (Για το μενού γρήγορου ελέγχου)

*#0228#
(Κατάσταση μπαταρίας)
*#*#2663#*#* (Touch Screen firmware version and update)
*#*#3264#*# (RAM version)

#1234#
(Software version)
*#12580*369# (Για την εξέταση υλικού και πληροφόριες λογισμικού)
*#*#232331#*#* (Έλεγχος Bluetooth)

*#*#232337#*#
(Εμφάνιση Διεύθυνσης Bluetooth)
*#*#1472365#*#* (Έλεγχος GPS)
*#*#232338#*#* (Εμφάνιση της MAC address του Wi-Fi

Υπάρχουν κι άλλοι κωδικοί, για προστασία (από κατά λάθος ενδεχόμενη χρήση) δεν τους παραθέτω.