Σήμερα υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους αυτοματισμούς στη ζωή μας, αφού τα PLC και οι Η/Υ προχώρησαν πολύ περισσότερο
και πολύ ποιό γρήγορα από όσο κανείς θα περίμενε...
Η Microsoft παρουσίασε αυτό το video το 1999. Είχε αρκετές καινοτομίες μπορώ να πω... Αξίζει να του ρίξετε μιά ματιά!